INDUSTRIJA HRANE I PIĆA

INDUSTRIJA HRANE I PIĆA
STANDARDI OBEZBEĐUJU UPOZNAVANJE SA ZNAČAJEM BEZBEDNOSTI HRANE I USAGLAŠAVANJEM SA SMERNICAMA I ZAKONODAVSTVOM

Industrija hrane i pića spada u kategoriju industrija u kojima se poseban značaj pridaje kvalitetu i bezbednosti proizvoda, jer imaju direktan uticaj na zdravlje i život ljudi. Kompanija Mobes Group je tokom svog poslovanja implementirala i setrtifikovala veliki broj standarda koji se odnose na industriju hrane i pića i pokrivaju sledeće oblasti: bezbednost hrane, pakovanje i preradu, hemijske i mikrobiološke analize. Takođe, stručni tim konsultanata nudi procenu i sertifikaciju za sisteme upravljanja bezbednošću hrane i upravljanje rizikom bezbednosti hrane. Standardi vezani za hranu i piće:


ISO 22000:2005

Adekvatna kontrola u postupcima pripreme, proizvodnje, isporuke hrane je suštinska po bezbednost hrane u cilju eliminisanja ili smanjenja opasnosti na prihvatljiv nivo. Implementacijom ISO 22000 kompanije obezbeđuju ovaj vid kontole, a samim tim i veće poverenje potrošača i klijenata. Saznajte više o ISO 22000 ovde.


HACCP

HACCP je od izuzetnog značaja za bezbednost hrane jer ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Njegova primena je široko rasprostranjena u svetu Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju rizik za bezbednost hrane. Saznajte više o standardu HACCP ovde. Saznajte više o standardu HACCP ovde.


IFS

IFS je danas široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Standard je razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog standarda, čime štedi i vreme i novac kompanijama. Saznajte više o standardu IFS ovde.


BRC

Cilj BRC standarda je da definiše kriterijume kvaliteta i bezbednosti u okviru proizvodne organizacije radi isporuke hrane maloprodajama, njihovim isporučiocima ili drugim korisnicima standarda. Implementacijom ovog standarda kompanija uspostavlja sistem samounapređenja kvaliteta, higijene i bezbednosti proizvoda i na taj način Saznajte više o standardu BRC ovde.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu