PROIZVODNJA

PROIZVODNJA
UVERITE SE DA SU VAŠI PROIZVODI U SKLADU SA STANDARDIMA, ODGOVARAJU PROPISIMA I IZBEGNITE REKLAMACIJE OD STRANE KUPACA

Bilo kojom vrstom proizvodnje da se kompanija bavi treba da se uveri da su njihovi prozvodi dosledni i visoko kvalitetni. Korišćenje standarda će im pomoći da svoje poslovanje usklade sa zakonodavstvom i standardima, pritom izbegavajući neuspeh krajnjeg proizvoda i reklamacije kupaca. Naša kompanija poseduje širok dijapazon usluga koje mogu pomoći pri efikasnoj implementaciji standarda, sistema upravljanja i sertifikaciji proizvoda što obezbeđuje kompanijama bolju pozicioniranost na domaćem i/ili stranom tržištu. Standardi vezani za proizvodnju:


ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom

Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći proizvodnim kompanijama da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.


ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine

ISO 14001:2015 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane kompanija budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama. Implementacijom ISO 14001:2015 standarda, proizvodne kompanije obezbeđuju ekološki odgovornu proizvodnju usaglašenu sa relevantnim zakonima iz ove oblasti. Pročitajte više o ISO 14001 ovde.


OHSAS 18001:2007 Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

OHSAS 18001:2007 je niz zahteva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Implementacijom OHSAS 18001 kompanija obezbeđuje maksimalne povratne informacije od svojih zaposlenih i klijenata i obezbeđuje efikasno upravljanje rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti, ali i na zdravlje zaposlenih. Pročitajte više o standardu OHSAS 18001 ovde.


ISO 50001:2011 Sistem menadžmenta energijom

Internacionalni standard ISO 50001 opisuje i definiše prakse upravljanje energijom. Implementacijom ovog standarda proizvodne kompanije bolje ispunjavaju ekološke norme i norme vezane za emisiju ugljeničnih gasova i na taj način poboljšavaju energetske i celokupne performanse kompanije. Pročitajte više o standardu ISO 50001 ovde.


CE ZNAK

CE oznaka na proizvodu je proizvođačeva deklaracija kojom potvrđuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima svih Direktiva koje se na njega primenjuju i koji moraju biti zadovoljeni pre plasmana proizvoda u EU zemljama. Pročitajte više o CE znaku ovde.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu