IN-HOUSE OBUKE

IN-HOUSE OBUKE
Sa ciljem da svoje usluge što više prilagodi potrebama i zahtevima svojih klijenata, kompanija Mobes group sa zadovoljstvom može da istakne da, kao zvanični trening provajder akreditovane američke kuće „Exemplar global“, organizuje „In-house“ obuke za sve kojima je ona potrebna po pitanju uvođenja i primene međunarodno priznatih standarda.

Kompanija „Exemplar global“ je svetski lider po pitanju obuke o standardima ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom), ISO 27001 (sistem upravljanja bezbednosti informacija), ISO 20000 (sistem upravljanja IT servisom), ISO 22301 (sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja) i ISO 14001 (sistem ekološkog menadžmenta), pri čemu se plan i program predavanja određuje posebno za svaku firmu, u zavisnosti od njenih zahteva i potreba.

„In-house“ obuke vršimo u našem ili Vašem poslovnom prostoru, u terminu koji Vama odgovara, pri čemu imate priliku da uštedite i vreme i novac. „In-house“ obuke su posebno pogodne za veće grupe ljudi iz iste firme ili organizacije, odnosno u slučajevima da naš klijent želi da obuči više zaposlenih iz svog kadra.

Nakon što prođu obuku, oni će biti upoznati sa principima menadžmenta i informacionih sistema, a kroz utvrđenu metodologiju, biće u stanju da savladaju postupke uvođenja i provere ISO standarda, te tako postanu interni ili eksterni auditori u ovoj oblasti.

Posebna pogodnost! (za pet ili više kandidata)

U slučaju da kandidat već poseduje sertifikate iz određenih sistema menadžmenta, cena i broj dana obuke mogu da se smanje, pod uslovom da kandidat poseduje i dokaz kompetentnosti (Exemplar Global ili IRCA).


Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu