AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA
USPEŠNOM STANDARDIZACIJOM DO ISPUNJENJA ZAHTEVA ZA KVALITETOM I BEZBEDNOŠĆU

Globalna metalska, mašinska i automobilska industrija zahtevaju kvalitet proizvoda na svetskom nivou, kao i produktivnost, konkurentnost i postojan napredak. Danas ove industrije imaju značajno učešće u BDP-u zemlje i većina kompanija u okviru ovih industrija je izvozno orijentisana ili teži da to postane. Tim naših konsultanata uspešno pomaže kompanijama da unaprede organizaciju poslovanja, interne procese i proizvode i uspešno ih plasiraju na internacionalna tržišta.

Najčešće zastupljeni standardi u ovim oblastima su:


ISO 9001:20015 Sistem upravljanja kvalitetom

Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći kompanijama u ovoj oblasti da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.


ISO 3834:2005 ZAHTEVI KVALITETA ZA ZAVARIVANJE METALNIH MATERIJALA

ISO 3834 definiše standardne zahteve kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala kako u radionici tako i na terenu. Implementacijom ISO 3834 kompanije obezbeđuju sebi definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.


CE ZNAK

CE oznaka na proizvodu je proizvođačeva deklaracija kojom potvrđuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima svih Direktiva koje se na njega primenjuju i koji moraju biti zadovoljeni pre plasmana proizvoda u EU zemljama. Pročitajte više o CE znaku ovde.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu