ISO 28000

Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć međunarodnog sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

Standard ISO 28000 predstavlja međunarodno priznati sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja.

Menadžment obezbeđenjem je usko povezan sa mnogim drugim delovima poslovanja jedne organizacije. Preciznije, to se odnosi na aspekte koji imaju uticaj na obezbeđenje u lancu snabdevanja.

Ovaj međunarodni standard je primenjiv na organizacije svih veličina (od lokalnih do multinacionalnih), bez obzira na to da li se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

Ukratko, standard ISO 28000 Vam pomaže da:

  • Uspostavite, primenite, održavate i poboljšavate sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja;
  • Osigurate usaglašenost sa uspostavljenom politikom menadžmenta obezbeđenjem;
  • Komparativna prednost u odnosu na konkurenciju;
  • Zatražite sertifikaciju svog sistema menadžmenta od akreditovanog sertifikacionog tela;
  • Usaglašenost sa zahtevima međunarodnog tržišta.