ISO 31000

Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć najpoznatijeg svetskog sistema menadžmenta rizikom

Od samog nastanka preduzetništva, svaka firma i organizacija koja posluje u privatnom ili javnom sektoru izložena je riziku da ne ispuni ciljeve koje je postavila pred sebe, što često ume da izazove izuzetno štetne ili čak tragične posledice po samu kompaniju ili organizaciju, odnosno sve ljude koji je čine i predstavljaju njen deo.

Jednostavno, svaka aktivnost neke firme ili organizacije sa sobom nosi i postojanje određenog rizika, a kompanije se prema njima odnose tako što pokušavaju da ih identifikuju, analiziraju, izvrše njihovu evaluaciju i donesu odluku o postupanju sa njima.

Standard ISO 31000 preporučuje upravo da organizacija razvija, primenjuje i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politici, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi.

ISO 31000 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, uvođenje i sertifikacija ovog standarda omogućavaju:

  • Aktivno poboljšanje operativne efikasnosti i upravljanja;
  • Primenu sistema upravljanja kontrolama na analizi rizika kako bi se minimizirali gubici;
  • Odgovor na efikasnost promena i zaštitu Vašeg poslovanja prilikom rasta;
  • Efikasniju raspodela i upotrebu resursa;
  • Poboljšano upravljanje incidentima i smanjenje gubitaka i troškova rizika;
  • Povećano poverenje zainteresovanih strana;
  • Bolje ispunjavanje važećih propisa;
  • Bolje korporativno poslovanje;
  • Odgovornost za upravljanje rizicima;
  • Postavljanje prioriteta u poslovanju.

Bez obzira na to da li želite ili ste već počeli sa uvođenjem ISO 31000, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.

Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.