ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025OPŠTI ZAHTEVI ZA KOMPETENTNOST ISPITNIH I KALIBRACIONIH LABORATORIJA


Ovaj međunarodni standard utvrđuje opšte zahteve za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentnost u radu laboratorija i primenjiv je na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti, bez obzira na broj osoblja u laboratoriji. ISO/IEC 17025:2005 takođe mogu da koriste korisnici laboratorijskih usluga, zakonodavni organi, organizacije i šeme koje se koriste za kolegijalno ocenjivanje, akreditaciona tela i ostali, prilikom usaglašavanja ili priznavanja kompetentnosti laboratorije.

Njegovim uvođenjem, vrši se ispitivanje i etaloniranje upotrebom standardnih, nestandardnih i metoda razvijenih u laboratorijama. Takođe, ISO 17025 propisuje zakone koje laboratorije moraju da poštuju kako bi dokazale da su uvele sistem kvaliteta, odnosno da su tehnički kompetentne i sposobne da obezbede tehnički valjane rezultate.

ISO 17025 donosi brojne prednosti kontrolnim telima, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda omogućava sledeće:

• Olakšana kontrola svih procesa i dobro definisane procedure i prateća dokumentacija;

• Ostvarivanje internacionalne prepoznatljivosti tehničkih kompetencija dovodi do većeg poverenja kupaca i ostalih zainteresovanih strana, što dalje otvara mogućnosti za proširenje plasmana na nova tržišta;

• Zaposleni su više informisani i smanjeni su defekti, neusagašenosti i popravke;

• Bolja korporativna slika u očima regulatora, potrošača, zaposlenih, kao i celog društva;

• Uštede u vremenu i novcu usled smanjenja ili eliminacije potrebe za ponovnim testiranjem proizvoda;

• Bolja kontrola operacija u laboratoriji i pružanje povratne informacije laboratorijama o tome da li su tehnički kompetentne;

• Validacija test metoda;

• Sledljivost merenja i kalibracija nacionalnih standarda;

• Održivost, kalibracija i održavanje opreme za testiranje.

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO/IEC 17025:2005, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.

Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.


UPOZNAVANJE

Otkrijte najbolji način da započnete sa procesom primene Opštih zahteva za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ISO 17025 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese bilo kojoj organizaciji koja se bavi ispitivanjem i/ili etaloniranjem.

ISO 17025 će Vam pomoći da neprestano nadgledate procese ispitivanja i etaloniranja u Vašoj organizaciji i da njima konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje internih procesa laboratorija, ali i poslovanja u celini.

Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 17025 da biste unapredili kompetentnost svojih laboratorija ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.


UVOĐENJE

Prilikom implementacije ISO 17025, stojimo Vam na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda sa ciljem njegove uspešnije primene.

ISO 17025 je značajan alat za unapređenje internih procesa i razmatranje načina kojim upravljate poslovnim procesima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 17025, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ISO 17025. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće implementacije standarda ISO 17025, jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.


SERTIFIKACIJA

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 17025, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama svoju posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga koji nudite. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste laboratorija od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti.

Kako da sertifikujete ISO 17025?

Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete standard ISO 17025, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

Koraci sertifikacije ISO 17025:

1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sitem upravljanja procesima u laboratorijama i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 17025. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 17025 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 17025.

3. Sertifikacija  

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 17025, koji ima važnost tri godine, ali pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima za kompetentnost laboratorija i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.


ODRŽAVANJE

Implementacija standarda ISO 17025 se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje Opštih zahteva za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ISO 17025 se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja sistema ISO 17025 su:

• Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

• Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

• Analize podataka dobijenih primenom ISO 17025;

• Sprovođenje internih provera;

• Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

• Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

• Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 17025 od strane rukovodstva.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu