ISO 28000

ISO 28000
STANDARD MENADŽMENTA OBEZBEĐENJEM U LANCU SNABDEVANJA


Standard ISO 28000:2007 predstavlja međunarodno priznati sistem upravljanja obezbeđenjem u lancu snabdevanja.

Menadžment obezbeđenjem je usko povezan sa mnogim drugim delovima poslovanja jedne organizacije. Preciznije, to se odnosi na aspekte koji imaju uticaj na obezbeđenje u lancu snabdevanja.

Ovaj međunarodni standard je primenjiv na organizacije svih veličina (od lokalnih do multinacionalnih), bez obzira na to da li se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

Ukratko, standard ISO 28000:2007 Vam pomaže da:

- Uspostavite, primenite, održavate i poboljšavate sistem upravljanja obezbeđenjem

- Osigurate usaglašenost sa uspostavljenom politikom menadžmenta obezbeđenjem 

- Pokažete tavku usaglašenost drugima

- Zatražite sertifikaciju svog sistema menadžmenta od akreditovanog sertifikacionog tela

- Učinite samoodređivanje i samodeklarisanje usagalašenosti sa ovim međunarodnim standardom


UPOZNAVANJE

Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom Sistema upravljanja obezbeđenjem u lancu snabdevanja ISO 28000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

ISO 28000 će Vam pomoći da neprestano nadgledate obezbeđenje u lancu snabdevanja u Vašoj organizaciji i da njime konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg biznisa i procesa koji će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

Dobra priprema je ključna kako biste izvukli najbolje iz ISO 28000. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom uvođenja ISO 28000.


UVOĐENJE

Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 28000 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev tendera, uvođenje ovog standarda zahteva dobru pripremu.

Prilikom uvođenja ISO 28000, mi Vam stojimo na raspolaganju za upoznavanje sa zahtevima standarda sa ciljem njegove uspešnije primene.

Kako da implementirate ISO 28000:2007?

Poput drugih ISO standarda, ISO 28000:2007 ima procesni pristup i zasniva se na metodologiji poznatoj kao PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Konkretno, to znači sledeće:

PLAN : utvrditi ciljeve i procese neophodne za postizanje rezultata u skladu sa bezbednosnom politikom organizacije

DO : implementirati procese

CHECK : pratiti i meriti procese u odnosu na bezbednosnu politiku, ciljeve, zakonske i druge zahteve i izveštavati o rezultatima

ACT : preduzeti radnje za kontinuirano poboljšanje performansi sistema upravljanja bezbednošću


KORISTI

Standard ISO 28000:2007 donosi brojne pogodnosti i benefecije organizacijama koje ga uvedu i primenjuju u svom poslovanju.

Neke od najosnovnijih i najkonkretnijih koristi koje donosi implementacija ovog standarda su:

- Kontrola nad svim procesima u lancu snabdevanja

- Povećanje bezbednosti zaposlenih, infrastrukture i proizvoda

- Sprečavanje zloupotrebe lanca snabdevanja u kriminalne svrhe

- Smanjivanje finansijskih gubitaka

- Povećanje zadovoljstva klijenata

- Skraćivanje vremena carinjenja i drugih inspekcija

- Povećanje ugleda kompanije


OCENA RIZIKA PO BEZBEDNOST

Prilikom ocenjivanja rizika po bezbednost, u obzir se uzima predviđena verovatnoća događaja, kao i sve moguće posledice koje taj događaj može da izazove. Između ostalog, te posledice moraju obuhvatiti:

- Fizičko obezbeđenje (Sigurnost lokacije i zgrade, Fizički integritet i raspored, Bezbednost perimetra, Procedure kontrole pristupa i identifikacione kartice, Sigurnosna tehnologija, Sigurno skladištenje, Upravljanje imovinom, Aktivnosti u oblasti bezbednosti osoblja)

- Bezbednost u vezi sa zaposlenima (Bezbednost zaposlenih, Integritet zaposlenih i provere pre i za vreme zaposlenja, Obrazovanje i obuka zaposlenih, Svest o bezbednosti, Procedure kontrole pristupa fizički i IT)

- Bezbednost informacija (Procedure za bezbednost informacija, Procedure pristupa, Sigurnost podataka, Procedure za dostavu podataka, Razmena podataka sa carinom, Usklađenost sa regulatornim i industrijskim standardima)

- Sigurnost robe i transporta (Sigurnosne procedure za upravljanje i kontrolu pristupa, Nadzor nad operacijama utovara i istovara dobara, Procedure integriteta dobara, Postupci alarma i izveštavanja o incidentima, Upotreba informacija iz obaveštajnih krugova)

- Zatvorene/sigurne transportne jedinice (Procedure integriteta pečata, Utovar tereta i pravilna distribucija tereta, Otkrivanje podmićivanja, Dokumentovanje svih transakcija, Inspekcijska kontrola, Nadzor nad primopredajom, Procedura u slučaju odstupanja u količinama, Procedure integriteta transportnih jedinica tereta)


ZAHTEVI ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Organizacija mora da uspostavi, primeni i održava proceduru:

- za identifikaciju i pristup primenljivim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se ona saglasila, a koji se odnose na pretnju i rizike po njenu bezbednost

- za utvrđivanje kako se ovi zahtevi odnose na pretnje i rizike po njenu bezbednost.

Organizacija mora da održava ove informacije ažurnim i pravovremeno saopšti relevantne informacije o zakonskim i ostalim zahtevima svojim zaposlenima i relevantnim trećim stranama, uključujući i ugovarače.

Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće u vezi sa uvođenjem standarda ISO 28000, sa svojim jednostavnim paketom alata i usluga koje nudimo. Ako želite da poboljšate poslovanje Vaše organizacije uvođenjem ovog standarda ili Vam je jednostavno potrebno malo više informacija, to možete učiniti tako što ćete nam poslati Zahtev za ponudu.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu