ISO 14001

ISO 14001SISTEM MENADŽMENTA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE


Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Međutim, osim toga što predstavlja prioritet od sveukupnog značaja za društvo, briga o životnoj sredini predstavlja i važan segment poslovanja mnogih preduzeća i organizacija, koje na taj način ne samo smanjuju rizik od svog negativnog uticaja na okruženje, već u isto vreme stvaraju pozitivan imidž u javnosti i otvaraju mogućnost za nove poslovne uspehe.

Iz tog razloga, sistem ISO 14001 je napravljen kao međunarodno priznati standard koji definiše način na koji se sistem za upravljanje zaštitom životne sredine uvodi u svako preduzeće ili organizaciju. Drugim rečima, to je sistem koji je kreiran kako bi omogućio pravnim licima da posluju uspešno, a u isto vreme ne zanemaruju svoju ekološku odgovornost i uticaj, čime im se pruža mogućnost da na još efikasniji način ispune očekivanja svojih klijenata, ali i zakonom definisane pravne i regulatorne propise.

 Sistem ISO 14001 Vam pomaže da:

• Smanjujete otpad i potrošnju energije;

• Uspostavite plan za zaštitu životne sredine Vaše organizacije;

• Poboljšate efikasnost u cilju smanjenja troškova poslovanja;

• Proširite mogućnosti za nove poslovne uspehe;

• Ispunite sve potrebne pravne propise kako biste pridobili veće poverenje klijenata;

• Kreirate imidž o Vašoj organizaciji kao o društveno-odgovornom pravnom licu

• Pripremite se za nesumnjivo dolazeće promene u poslovnom okruženju

Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 9001, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem upravljanja kvalitetom.

Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.


UPOZNAVANJE

Pronađite najbolji način da započnete sa ISO 14001 i otkrijte kako je upravljanje zaštitom životne sredine pravi izbor za Vaše poslovanje, sada i u budućnosti.

ISO 14001 je međunarodno priznati standard koji definiše način za efektivnu implementaciju sistema za zaštitu životne sredine. Dizajniran je da pomogne Vašoj kompaniji da ostane komercijalno uspešna, bez zanemarivanja ekoloških odgovornosti. Takođe, može da pomogne pri rastu organizacije, dok u isto vreme smanjuje negativan uticaj na okruženje. Sistem ISO 14001 pruža Vam okvir koji omogućava da ispunjavate očekivanja Vaših klijenata u vezi sa Vašom korporativnom odgovornošću, kao i da ispunite sve zakonom propisane pravne ili regulativne zahteve.


UVOĐENJE

Utičite na budućnost Vaše organizacije primenom zahteva ISO 14001. Sarađujte sa našom kompanijom kako biste izgradili Sistem za zaštitu životne sredine, koji će Vam pomoći da efikasno upravljate različitim aspektima životne sredine i stvorite nove poslovne prilike.

Da li ste spremni da implementirate ISO 14001?

Efektivno upravljanje zaštitom životne sredine postaje lakše putem implementacije ISO 14001. Organizacije se nalaze u različitim fazama njihovog ekološkog plana i iz tog razloga nudimo pakete usluga koji su jedinstveni za Vas. ISO 14001 paket može uključivati specifične usluge koje su potrebne Vašem poslovanju kako biste postigli vrhunsko upravljanje zaštitom životne sredine, pritom smanjujući troškove usluga koje Vam nisu potrebne.

Mi Vam možemo pomoći da oblikujete ISO 14001 projektni plan radeći sa sistemima koje već imate. Takođe ćemo Vas voditi kroz čitav proces implementacije.

Saveti za implementaciju ISO 14001:

• Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

• U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

• Uporedite svoje postojeće sisteme zaštite životne sredine sa zahtevima standarda ISO 14001;

• Obezbedite povratne informacije od dobavljača i klijenata o trenutnom sistemu upravljanja zaštitom životne sredine;

• Uspostavite tim za implementaciju, kako biste dobili najbolje rezultate;

• Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i rasporede;

• Prilagodite principe upravljanja zaštite životne sredine ISO 14001 Vašem poslovanju;

• Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i podsticajima;

• Podelite svoje znanje o ISO 14001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

• Redovno preispitujte svoj ISO 14001 sistem, kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete. 


SERTIFIKACIJA

Sa sertifikacijom ISO 14001, Vaša organizacija je označena kao ekološki odgovorna, što Vam donosi nove poslovne prilike. Istovremeno, ona Vam pomaže da demonstrirate koliko ste posvećeni smanjenju uticaja na okolinu i da ispunite očekivanja u vezi sa Vašom održivosti.

Kako se sertifikovati za ISO 14001?

1. Analiza neusaglašenosti

Ovo je opciona aktivnost, kroz koju pažljivije posmatramo Vaše postojeće sisteme za upravljanje zaštitom životne sredine i poredimo ih sa ISO 14001. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pri čemu Vam štededimo i vreme i novac.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Najpre, pregledaćemo stepen razvijenosti ISO 14001 procedura i kontrola. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost njihovih rešavanja. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 14001.

3. Sertifikacija

Kada se završi sa formalnom procenom, dobija se sertifikat ISO 14001, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnjeg nadzora. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama i redovno Vas posećivati u toku sertifikacionog ciklusa, kako bi se uverio da ne samo sprovodite sistem upravljanja, već i da ga redovno unapređujete.


ODRŽAVANJE

ISO 14001 sistem upravljanje zaštitom životne sredine se ne implementira samo radi sertifikacije, već pokazuje i kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Saznajte kako razvijanje i održavanje standarda ISO 14001 standarda može da omogući Vašoj organizaciji efektivno reagovanje na promenljiva očekivanja i propise.

Redovna ažuriranja o poslednjim razvojima ISO 14001 serije i ostalih sistema upravljanja će Vas uvek držati u toku. Takođe. Vaše sposobnosti možete održavati relevantnim uz pomoć naših trening kurseva. Sve ovo, kao i podrška od naših konsultanata i poslovnih revizora, pomoći će Vam da ostanete konkurentni i da nastavite da se poboljšavate.

Integracijom postižete bolje rezultate

Iskoristite maksimum od Vašeg sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.

Popularni kursevi i obuke za ISO/IEC 14001

Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 14001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

Saznajte više o obukama za ISO 14001.


ISO 14001:2015 – Nova verzija standarda

Usled sve veće kompleksnosti tržišta, razvijen je ISO 14001:2015, koji pruža integrisani pristup upravljanju životnom sredinom, stavljajući održivost u središte poslovanja. Proverite da li imate sve potrebne informacije kako biste implementirali ovaj standard ili kako biste prebacili Vaš postojeći sistem.

Preduzeća širom sveta sve više postaju svesna uticaja životne sredine na njihovo poslovanje, proizvode i usluge koje nude. Sa novom verzijom međunarodno priznatog sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, imate priliku da svom preduzeću obezbedite dugoročan poslovni uspeh i konstantan napredak u budućem periodu.

Uvođenjem ovog standarda, Vaša firma ili organizacija će smanjiti uticaj životne sredine na svoje poslovanje i učiniti svoje funkcionisanje efikasnijim i konkretnijim. Takođe, standard ISO 14001:2015 pomaže svakom kolektivu da smanji toksični otpad, spreči zagađenje životne sredine i sačuva izvore hrane, vode i energije.

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu