ISO 45001

ISO 45001SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJA NA RADU


Prema poslednjim podacima, procenjeno je da se na globalnom nivou godišnje dogodi više od 350.000 smrtnih slučajeva i više od 270 miliona povreda prouzrokovanih lošim i nebezbednim uslovima radnika na njihovom radnom mestu.

Samo u 2018. godini, oko 290 miliona radnika požalilo se na povredu na radu. Ove povrede rezultovale su gubitkom u proseku oko 3,5 godine zdravog života na svakih 1.000 radnika, dok je u oko 300.000 slučajeva povreda na radu kao posledicu imala smrt zaposlenih.

Osim toga što loši i nebezbedni uslovi za rad mogu da izazovu tragične posledice po živote ljudi, koje se ne odnose samo na one koji dožive povredu, već i na njihove porodice, ovakvi slučajevi se takođe drastično negativno odražavaju i na same kompanije ili organizacije, s obzirom na to da su, u tom slučaju, obavezne da plaćaju izuzetno visoke novčane nadoknade povređenim radnicima ili njihovim porodicama, ne računajući pritom još i negativan publicitet koji se stvara u takvim situacijama i generalno loš imidž koji dobijaju među svojim klijentima, partnerima ili potrošačima.

Upravo sa ciljem da spreči ovakve situacije ili da rizik od njihovog pojavljivanja svede na najmanju moguću meru, ustanovljen je ISO 45001 – sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu.

Između ostalog, ovaj sistem pomaže firmama i organizacijama da:

• Stvore najbolje moguće uslove za rad za svoje zaposlene;

• Identifikuju opasnosti i uspostave mera za njihovo kontrolisanje;

• Smanje broj nesreća i bolesti na radnom mestu, čime se smanjuju i dodatni troškovi i zastoji;

• Angažuju i motivišu zaposlene boljim i sigurnijim uslovima rada;

• Demonstriraju klijentima i dobavljačima da ispunjavaju sve zahteve standarda.

Iako se ISO 45001 oslanja na OHSAS 18001, važno je napomenuti da je to ipak novi i poseban standard, a ne revizija ili ažuriranje. Iz tog razloga, kako bi održale organizacionu usklađenost, mnoge organizacije moraće da promene svoje trenutne načine razmišljanja i radnu praksu.


UPOZNAVANJE

ISO 45001 je pravi izbor kada je u pitanju identifikovanje i upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu, kao i sprečavanje incidenata na radnom mestu. Mi Vam pomažemo da razumete i primenite ISO 45001 u Vašoj organizaciji radi sticanja bezbednijih uslova za rad, poboljšanja performansi i iskorišćenja novih poslovnih prilika.

Kao prvi međunarodni standard u svetu koji se bavi zdravljem i bezbednošću na radu, ISO 45001 nudi jedinstven i jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje OH & S performanse. Usmeren je na top menadžment organizacije i ima za cilj da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i posetioce. Da bi se ovo postiglo, ključno je kontrolisati sve faktore koji mogu dovesti do bolesti, povreda i, u ekstremnim slučajevima, smrti. Takođe, bitno je ublažiti negativne efekte na fizičko, mentalno i kognitivno stanje osobe, ISO 45001 pokriva sve te aspekte.

Ovaj standard može prilagoditi svim tipovima organizacija u cilju otklanjanja ili smanjenja rizika i nesrećnih situacija tokom radnih operacija i dizajniran je da pomogne organizacijama pri stvaranju najboljih mogućih uslova za rad, ispunjavajući pritom legalne i industrijske zahteve, kao i sve strožije zahteve klijenata.


UVOĐENJE

ISO 45001 je više od same zaštite zaposlenih, jer takođe uverava zainteresovane strane da odgovorno i ozbiljno shvate Vašu korporativnu saradnju i shodno tome, ISO 45001 Vašoj organizaciji može obezbediti konkurentsku prednost.

Sarađujte sa nama prilikom uvođenja ISO 45001 i uspostavite sopstvene principe, procedure i mere kontrole koje su neophodne kako bi Vaša organizacija postigla najbolje uslove za rad.

Da li ste spremni za implementaciju?

Svaka organizacija se suočava sa različitim rizicima i opasnostima i samim tim, nalazi se u različitim fazama upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu. To je razlog zbog kojeg našim klijentima nudimo prilagođene pakete koje im pomažu kako bi uspostavili sistem na adekvatan način i uključili samo bitne usluge i proizvode. Na ovaj način, smanjuju se nepotrebni troškovi za proizvode i usluge koji Vam u datom trenutku nisu potrebni i na taj način možete prevazići određene zdravstvene i bezbednosne izazove sa kojima se suočavate.

Pomoći ćemo Vam da oblikujete svoj projektni plan ISO 45001 uz pomoć sistema koji već posedujete. Takođe, implementacijom ovog standarda, možete lakše da identifikujete i umanjite opasnosti po zdravlje i bezbednosne rizike, sve dok zadovoljni klijenti i zaposleni, poboljšan brend i status poželjnog dobavljača ne postanu deo Vašeg redovnog poslovanja.

Saveti za implementaciju ISO 45001

1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

3. Uporedite svoje postojeće sisteme bezbednosti i zdravlja na radu sa zahtevima standarda ISO 45001;

4. Obezbedite povratne informacije od dobavljača i klijenata o trenutnom sistemu upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu;

5. Uspostavite tim za implementaciju kako biste dobili najbolje rezultate;

6. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i rasporede;

7. Prilagodite zahteve upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu ISO 45001 Vašem poslovanju;

8. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i podsticajima;

9. Podelite svoje znanje o ISO 45001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

10. Redovno preispitujte svoj ISO 45001 sistem, kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.


SERTIFIKACIJA

Sertifikacijom ISO 45001, prioritet se daje dobrobiti zaposlenih, poboljšanju zadovoljstva klijenata i pridobijanju statusa poželjnog dobavljača na tržištu.

Sa nama, proces sertifikacije je mnogo jednostavniji. Nakon dobijanja Vaše sertifikacione prijave, određujemo konsultanta koji će voditi Vašu organizaciju kroz sledeće korake:

1. Analiza neusaglašenosti

Ovo je opcioni korak gde mi pažljivije posmatramo Vaše postojeće sisteme za upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu i poredimo ih sa ISO 45001. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pritom Vam štedeći vreme i novac.

2. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo pregledamo da li su potrebne ISO 45001 procedure i kontrole razvijene. Rezultati ispitivanja će biti podeljeni sa Vama i ukoliko identifikujemo neusaglašenosti, Vi ih možete uskladiti. Ako su svi uslovi ispunjeni, mi ćemo proceniti nivo implementacije procedura i mere kontrola u okviru Vaše organizacije, kako biste bili sigurni da se efikasno sprovode.

3. Sertifikacija

Nakon što ste završili formalnu procenu, dobićete ISO 45001 sertifikat koji važi tri godine, pod uslovom godišnje nadzorne provere. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama tokom tog perioda i redovno Vas posećivati, kako bi se uverio da sistem ostaje funkcionalan i da se konstantno poboljšava.


ODRŽAVANJE

Upravljanje bezbednosti i zdravlja na radu je dugoročna obaveza. Što više ulažete u to, to će Vaša organizacija, zaposleni i klijenti imati više koristi, a zahvaljujući redovnom informisanju o najnovijim događajima u vezi sa upravljanjem bezbednosti i zdravlja na radu, uvek ćete biti u toku po ovom pitanju.

Takođe, možete da proširite svoja relevantna znanja uz pomoć naših kurseva. Sve ovo, kao i podrška od strane Vašeg konsutanta i poslovnih preispitivanja, pomoći će Vašoj organizaciji da konstantno napreduje, ostane konkurentna i u skladu sa zahtevima standarda.


Integracijom postižete bolje rezultate

Iskoristite maksimum od Vašeg sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu ISO 45001 integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.


Popularni kursevi i obuke za ISO 45001

Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 45001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

Saznajte više o obukama za ISO 45001.


Posedujete OHSAS 18001, ali Vam je potrebna tranzicija na ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018 je najnovija verzija ovog standarda. Ako ste još uvek sertifikovani prema OHSAS 18001, javite nam se da Vam pomognemo da izvršite tranziciju.

Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću pomoći će Vam da zaštitite i sačuvate ono najvrednije što Vaša kompanija ima – svoje ljude, čime stičete uslove da ostvarite najviše poslovne uspehe i ciljeve.

Standard 45001 pomaže Vam da:

- Podignete Vašu kompaniju na viši organizacioni nivo kroz preventivno sprečavanje rizika, inovacije i konstantan napredak

- Poštujete pravne i zakonske propise uz smanjenje poslovnih gubitaka

- Predstavite svoju firmu kao odgovoran brend, koji vodi računa o sigurnom, zdravom i održivom načinu rada

- Budete deo globalnog sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću, primenjivog na sve organizacije nezavisno od njihove veličine i delatnosti

Zbog čega je ISO 45001 dobar za Vaše poslovanje?

Standard ISO 45001 je projektovan kako bi sprečio povrede na radu i omogućio svakoj kompaniji da svojim radnicima obezbedi sigurno i bezbedno radno mesto.

Kao međunarodno priznati standard, za ISO 45001 ne postoje nikakve geografske, političke, ekonomske, komercijalne ili društvene prepreke. To znači da, čak i ukoliko Vaša kompanija posluje u više različitih država, standard ISO 45001 biće jednako primenjiv na sve Vaše filijale i poslovnice.

Za koga je pogodan ISO 45001?

Standard ISO 45001 je fleksibilan sistem upravljanja zdravljem i bezbednosti na radu i može biti primenjiv na veliki broj različitih tipova organizacija, kao što su:

- Velike firme i korporacije

- Mala i srednja preduzeća

- Javne i neprofitne organizacije

- Humanitarne i nevladine organizacije

Popunite online formular i pošaljite nam zahtev za ponudu