Protekle nedelje, krugu klijenata kompanije Mobes Group pridružila se i firma Pollino Agrar iz Jazak Sela, jedan od savremenih proizvođača i isporučilaca kvalitetnih jabuka u Srbiji.

U ovu firmu, uspešno je uveden i implementiran standard dobre poljoprivredne prakse Global GAP, koji, osim toga što obezbeđuje da sve što se proizvede bude maksimalno ispravno i kvalitetno, od sađenja do fabričke prerade, istovremeno predstavlja sistem u poljoprivredi i proizvodnji hrane, prateći najmodernije svetske prakse i tokove, vodeći pritom računa da kupci kojima je namenjena hrana uvek budu zadovoljni njenim kvalitetom.

Voćnjak kompanije Pollino Agrar nalazi se u podnožju Fruške gore i prostire se na čitavih 20 hektara, sa tendencijom proširenja na još 30 hektara u narednih nekoliko godina.