Sa velikim ponosom i zadovoljstvom, kompanija Mobes Group ističe da se krugu njenih poslovnih partnera i klijenata pridružio i lider u distribuciji pločastih materijala od drveta, okova za nameštaj i kant traka – preduzeće Darex DOO iz Beograda.

Kontakt između dveju kompanija po prvi put je uspostavljen još pre godinu dana, tokom kojih je, onako kako to i priliči velikim organizacijama i preduzećima, Darex DOO na vrlo sistematičan i temeljan način pristupio analizi svojih potreba i rezultata koje je Mobes Group donosio svojim klijentima u prošlosti, te je u našoj firmi i definitivno prepoznao kredibilitet i renome koji smo izgradili tokom prethodnih godina.

Uvođenjem i primenom sistema nadzornog lanca FSC CoC, kompanija Darex DOO pokazala je rešenost da svoje poslovanje definiše kroz najviši stepen osiguranja kvaliteta, istovremeno pokazujući svoju društvenu svest kroz očuvanje šuma i životne sredine.

Uvereni smo da će, primenom ovog standarda, poslovanje kompanije Darex DOO u budućnosti biti još uspešnije i efikasnije, te da ćemo zajedničkim radom i saradnjom ostvarivati nove poslovne ciljeve i uspehe.