Trening kursevi obuke
  Obuke

  Kada?

  Od:

  Do:

  Gde?

  Petra Drapšina 56/16, 21000 Novi Sad Srbija

  Info

  Kontaktirajte nas da biste dobili dodatne informacije

   .

   Osim toga što loši i nebezbedni uslovi za rad mogu da izazovu tragične posledice po živote ljudi, koje se ne odnose samo na one koji dožive povredu, već i na njihove porodice, ovakvi slučajevi se takođe drastično negativno odražavaju i na same kompanije ili organizacije, s obzirom na to da su, u tom slučaju, obavezne da plaćaju izuzetno visoke novčane nadoknade povređenim radnicima ili njihovim porodicama, ne računajući pritom još i negativan publicitet koji se stvara u takvim situacijama i generalno loš imidž koji dobijaju među svojim klijentima, partnerima ili potrošačima.

   Mobes group svojim klijentima nudi četvorodnevni kurs o uvođenju i primeni sistema ISO 45001, na osnovu kojeg će steći potrebna znanja i veštine za sprovođenje audita sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i za vođenje tima auditora uz pomoć primene opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.

   Sva predavanja tokom ove obuke drži prof. dr Zdravko Glušica, a svaki polaznik dobija sertifikat koji je priznat u čitavom svetu.

   U cenu predavanja uključeni su nastavni materijal (preko 600 strana), troškovi ispita i sertifikacije, a za sve polaznike obezbeđen je i ručak, kao i topli napici. U slučaju da neko od kandidata ne položi ispit, postoji mogućnost, uz određene uslove, da ga ponovo polaže bez ikakvih dodatnih troškova. Takođe, polaganje ispita za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 45001” je dostupan na maternjem i na engleskom jeziku, a prijave je moguće podneti najkasnije tri dana pre početka kursa.

   KORISTI

   Koristi i prednosti koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001 su:

   • Smanjenje broja potencijalnih nezgoda i povreda na radu;
   • Briga o zdravlju zaposlenih;
   • Veće zadovoljstvo zaposlenih;
   • Zaštita zaposlenih;
   • Poslovne prednosti;
   • Usklađivanje sa zakonskim regulativama iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu;
   • Smanjenje zakonskih tužbi;
   • Niže premije osiguranja;
   • Smanjenje troškova;
   • Povećanje produktivnosti zaposlenih;
   • Poboljšanje ugleda organizacije;
   • Povećana odgovornost zaposlenih.

   KO TREBA DA POHAĐA KURS?

   • Interni auditori ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i slično
   • Eksterni auditori ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i slično
   • Projekt menadžeri
   • Konsultanti
   • Članovi tima za zaštitu zdravlja zaposlenih
   • Stručni savetnici za menadžment bezbednosti zaposlenih
   • Tehnički stručnjaci koji žele da se pripreme ze funkciju internog ili eksternog auditora zaštite zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu
   • Zaposleni u profesionalnim kompanijama iz oblasti OHSAS-a
   • Menadžeri koji rade u oblasti bezbednosti
   • Menadžeri kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija i slično

    

   CILJEVI

   • Steći stručna znanja o osnovama ISO 45001
   • Steći stručna znanja o izvođenju ISO 45001 internih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011
   • Steći stručna znanja o izvođenju ISO 45001 sertifikacionih audita, pridržavajući se smernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021
   • Steći neophodno znanje za vođenje OH audit tima
   • Razumeti funkcionisanje Sistema menadžmenta bezbednosti zaposlenih u skladu sa ISO 45001
   • Upoznati se sa međuodnosom ISO 14001 i ISO 45001
   • Razumeti odnos između Sistema menadžmenta bezbednosti zaposlenih, uključujući menadžment procese i usaglašenosti, i zahteva različitih zainteresovanih strana (akcionara) u organizaciji
   • Poboljšati sposobnost analize internog i eksternog okruženja organizacije, procene rizika i donošenja audit odluka u kontekstu OH
   • Steći neophodna znanja kako se implementira ISO 45001

   AGENDA

   Dan 1: Upoznavanje sa konceptom Sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OH) koji zahteva ISO 45001

   • Osnovni principi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
   • Normativni okvir i metodologije povezane sa zaštitom i bezbednošću zaposlenih
   • Proces sertifikacije ISO 45001
   • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OH)
   • Detaljno predstavljanje klauzula ISO 45001 standarda

   Dan 2: Planiranje, pokretanje i sprovođenje audita za ISO 45001

   • Osnovni koncept i principi audita
   • Pristup auditu zasnovan na dokazima i riziku
   • Priprema ISO 45001 sertifikacionog audita
   • Audit OH dokumentacije
   • Održavanje sastanka otvaranja audita
   • Komunikacija tokom audita
   • Audit procedure: posmatranje, preispitivanje dokumentacije, intervju, tehnike uzorkovanja, tehnička verifikacija, potvrda i evaluacija
   • Planovi audit testa
   • Formulisanje nalaza audita
   • Dokumentovanje neusaglašenosti

   Dan 3: Zaključivanje i obezbeđivanje pridržavanja audita za ISO 45001

   • Audit dokumentacija
   • Preispitivanje kvaliteta
   • Održavanje završnog sastanka i zaključci audita za ISO 45001
   • Ocenjivanje plana korektivnih mera
   • ISO 45001 nadzorni audit
   • ISO 45001 interni program upravljanja auditom

   Dan 4: Certifikacioni ispit

   Preduslovi

   Preporučuje se posedovanje osnovnih znanja iz oblasti sistema menadžmenta: kvaliteta, ekologije, zaštite na radu, bezbednosti informacija, upravljanja poslovnog kontinuiteta i slično.

   Obrazovni pristup

   • Ova obuka je zasnovana i na teoriji i na praksi:
    • Predavanja čiji primeri su bazirani na stvarnim slučajevima
    • Praktične vežbe bazirane na kompletnim studijama slučaja, uključujući igre uloga i usmene prezentacije
    • Vežbe preispitivanja koje pomažu pri pripremi za ispit
    • Primer testa sličan certifikacionom testu

   Koristi od praktičnih vežbi, broj učesnika je ograničen

   Ispit

   Ispit za “Sertifikovanog lider auditora za ISO 45001” u potpunosti ispunjava zahteve “Exemplar Global” programa ispitivanja i sertifikacije. Test pokriva sledeće oblasti kompetencije:

   • 1. oblast: Osnovni principi i koncepti Menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
   • 2. oblast: Sistem menadžmenta bezbednosti zaposlenih (OH)
   • 3. oblast: Osnovni koncepti i principi audita
   • 4. oblast: Priprema ISO 45001 audita
   • 5.oblast: Sprovođenje ISO 45001 audita
   • 6.oblast: Zaključivanje ISO 45001 audita
   • 7.oblast: Upravljanje programom ISO 45001 audita

   Trajanje ispita: tri sata