Blog
  Koji su principi upravljanja kvalitetom

  Koji su principi upravljanja kvalitetom?

  Svako uspešno poslovanje se pre svega fokusira na kvalitet. Ali ako želite dosledan kvalitet, potrebna vam je dobra strategija, odnosno sistem upravljanja kvalitetom. Ovo je sistem procesa koji omogućavaju vašem poslovanju da ispuni zahteve vaših kupaca i nadmaši njihova očekivanja.

  Sistem upravljanja kvalitetom pruža vašoj organizaciji detaljan put ka vrhunskom kvalitetu proizvoda i usluga. Kompanije koje zanemaruju korišćenje sistema upravljanja kvalitetom često nemaju pravac, fokus i dosledan kvalitet proizvoda.

  Sa ISO 9001:2015 dolazi podsticaj za lidere da kvalitet učine glavnim prioritetom za svakog zaposlenog — ne samo za one koji su direktno uključeni u upravljanje kvalitetom. Ali kako da kvalitet postane suštinski deo vaših poslovnih operacija?

  Razmišljanje zasnovano na riziku prema ISO 9001:2015 podržano je sa 7 ključnih principa upravljanja kvalitetom — fokus na klijenta, liderstvo, angažovanje ljudi, procesni pristup, poboljšanje, donošenje odluka zasnovano na dokazima i upravljanje odnosima.

  Sedam principa upravljanja kvalitetom koje ćemo definisati u ovom postu su iz serije ISO 9000. Oni su skup međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom i suštinski su elementi svakog programa kvaliteta.

  Fokus na klijentu

  Krajnji fokus upravljanja kvalitetom je ispunjavanje i prevazilaženje očekivanja kupaca. To znači da tretirate svaku interakciju sa klijentima kao priliku da povećate vrednost vašeg brenda, kao i da obnovite poslovanje, prihod i reputaciju vaše kompanije u tom procesu.

  • Povežite organizacione ciljeve sa trenutnim i budućim očekivanjima kupaca
  • Stvorite aktivne odnose sa klijentima za dugoročni uspeh
  • Pratite zadovoljstvo kupaca i proaktivno rešavajte probleme
  • Omogućite direktne povratne informacije koje dolaze od klijenata, da biste blagovremeno odgovorili na sve probleme i smanjili vreme čekanja

  Liderstvo

  Objedinite svrhu i pravac vaše radne snage i stvorite produktivno okruženje za sve zaposlene kako bi ostvarili ciljeve kvaliteta. Kada su strategije i procesi usklađeni u svim odeljenjima, možete efikasnije da ispunite ciljeve kvaliteta, poboljšate saradnju među poslovnim partnerima i odeljenjima unutar organizacije i koordinirate svoje operacije oko mišljenja zasnovanom na riziku.

  Kvalitet ne treba smatrati „dodatkom“ ili zasebnim procesom; nego bi kvalitet trebalo da bude samo norma, koja određuje kako vaša organizacija funkcioniše.

  • Jasno prenesite svoju misiju, viziju, strategiju, politike i procese u celoj organizaciji
  • Izgradite kulturu kvaliteta koja je ukorenjena na poverenju i integritetu
  • Prepoznajte i nagradite doprinos koji ljudi daju kvalitetu organizacije

  Angažovanje ljudi

  Efektivno i efikasno upravljanje kvalitetom na svim nivoima vaše organizacije zahteva duboko poverenje i poštovanje svih zaposlenih i svih ostalih koji su uključeni u proizvodne procese. Prepoznavanje, osnaživanje i unapređenje veština vaših ljudi će povećati njihovo razumevanje ciljeva kvaliteta, poboljšati njihovu pažnju i usmeriti ih na kulturu kvaliteta, što će poboljšati njihov profesionalni razvoj.

  • Uverite se da zaposleni razumeju važnost i vrednost svog doprinosa
  • Osnažite ljude da preuzmu inicijativu i promovišu kulturu kvaliteta bez straha
  • Sprovodite redovne ankete kako biste procenili zadovoljstvo radne snage i dobili odgovarajući odgovor
  • Rešite probleme koje se tiču kvaliteta

  Procesni pristup

  Savremeni sistem upravljanja kvalitetom uključuje širok spektar međusobno povezanih procesa za proizvodnju konzistentnih i predvidljivih rezultata. Kada sve zainteresovane strane imaju duboko razumevanje o tome kako ovaj sistem proizvodi rezultate, vi ste u mogućnosti da se efikasnije fokusirate na moguća poboljšanje, optimizujete međufunkcionalne performanse i uverite partnere da ćete obezbediti dosledan kvalitet.

  • Jasno definišite ciljeve i kreirajte formalne procese za njihovo postizanje
  • Spoznajte procese koju su međuzavisni i analizirajte uticaj bilo koje promene
  • Proaktivno se bavite rizikom da biste optimizovali ukupne rezultate upravljanja kvalitetom
  • Uključite sve u definisanje i razumevanje vaših procesa – uključujući ne samo vaše interne timove, već i spoljne strane kao što su dobavljači, takođe

  Poboljšanje

  Razmišljanje zasnovano na riziku i upravljanje kvalitetom nisu vremenski ograničeni. Uspešne organizacije se fokusiraju na kontinuirano poboljšanje, kako bi pojednostavile istragu o osnovnim uzrocima, poboljšale želju za inovacijama i povećale svoju sposobnost da predviđate i reagujete na unutrašnje i eksterne prilike.

  Obrazujte i obučite zaposlene na svim nivoima kako da koriste osnovne alate i metodologije upravljanja kvalitetom

  • Uvek razmišljajte o razvoju novih proizvoda i usluga
  • Primenite specifične procese da biste poboljšali projekte u celoj organizaciji
  • Merite rezultate, obuku zaposlenih, napredak procesa, nivoe kvaliteta

  Donošenje odluka zasnovanih na dokazima

  Svako donošenje odluka uključuje određeni nivo neizvesnosti. Ali zasnivanje vaših odluka na analizi i proceni podataka je najbolji način da se rizik smanji. Donošenje odluka zasnovanih na dokazima će vam pomoći da unapredite operativnu efikasnost, efikasno procenite performanse procesa i steknete dublje razumevanje o potencijalnim neželjenim efektima.

  • Obezbedite jednistvenu lokaciju za sve podatke kako biste obezbedili jedan izvor istine
  • Omogućite lak pristup svim potrebnim podacima onima kojima su potrebni
  • Modernizujte pristupe analizi i proceni kvaliteta podataka
  • Uspostavite ravnotežu između dokaza, iskustva i intuicije kada donosite odluke

  Upravljanje odnosima

  Upravljanje kvalitetom seže dalje od internih operacija i uključuje način na koji upravljate odnosima sa spoljnim partnerima kao što su vaši dobavljači. Efikasno upravljanje odnosima sa klijentima će povećati vašu sposobnost da isporučite vrednost kupcima, podržite efikasan lanac snabdevanja i poboljšate sveukupne performanse vaše organizacije.

  • Identifikujte sve relevantne odnose sa dobavljačima, partnerima, kupcima i investitorima
  • Definišite ključne indikatore učinka i ciljeve za svaki odnos
  • Dajte prioritet upravljanju odnosima na osnovu njihovog uticaja na kvalitet
  • Procenite kako svaki odnos utiče na vašu organizaciju i pružite povratne informacije partnerima

  Šta je ISO 9001 standard?

  ISO standardi rešavaju niz poslovnih problema. ISO 9001 se posebno fokusira na standarde sistema upravljanja kvalitetom, kako bi osigurali kvalitet u celoj organizaciji.

  Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 takođe definiše zahteve koji treba da zadovolje potrebe kupaca i ispune opšte zadovoljstvo kupaca, a ne samo da se pridržavaju specifikaciji proizvoda. To je zato što kvalitet vaših proizvoda zavisi, na kraju, od toga da li i koliko dobro zadovoljavaju potrebe kupaca.

  ISO 9001 podstiče strategiju upravljanja orijentisanu na procese tako što nadgleda više od 20 procesa. Prateći sugestije standarda, kompanija može sa sigurnošću da nudi proizvode i usluge visokog kvaliteta. U središtu ISO 9001 nalazi se niz osnovnih principa upravljanja kvalitetom koje smo prethodno objasnili.

  Podeli

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti vidljiva

  Ovo polje je obavezno

  Ovo polje je obavezno