Blog
  annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash

  Kako da postignete efikasan sistem upravljanja kvalitetom?

  Dokazano je da ISO 9001 poboljšava kvalitet usluga i proizvoda što kompanija nudi. Sistem upravljanja kvalitetom nastoji da pomogne kompanijama da koordiniraju i usmeravaju svoje sisteme i procese kako bi bile u stanju da ispune očekivanja ne samo kupaca već i tekuće propise.

  Pošto se sistemi upravljanja kvalitetom koriste kako bi se osigurao kontinuitet i poboljšao kvalitet usluga i proizvoda, važno je da sam standard upravljanja kvalitetom bude na visokom nivou.

  Uključenost rukovodstva

  Najnovija verzija IOS 9001 ponovo stavlja naglasak na ulogu lidera u implementaciji sistema upravljanja kvalitetom. To zahteva od najvišeg menadžmenta u organizaciji da preuzme odgovornost vođenja celokupne kompanije, preuzimajući odgovornost za delotvornost sistema.

  U prelaznom periodu je posebno bitna uključenost najvišeg menadžmenta, koji će staviti ISO 9001 u epicentar dešavanja u vašoj organizaciji. Ako nisu svi jedinstveni, to bi moglo izazvati sumnju koja bi se proširila i na druge zaposlene u kompaniji. Ako vaši lideri ne veruju u promenu, kako možete očekivati da drugi veruju?

  Strastveno i posvećeno liderstvo je kamen temeljac za poboljšanje ukupnog kvaliteta. Kada se lideri aktivno uključe u proces, to motiviše i druge da učine isto. Sa ISO 9001 postoje određene procedure i svako zna svoje mesto u sistemu. Ovo počinje posvećenošću ljudi na najvišim nivoima menadžmenta.

  Politika kvaliteta, ciljevi i planiranje

  Implementacija ISO 9001 standarda u vašoj organizaciji dolazi zajedno sa zahtevima dokumentacije. Možda su najvažniji od ovih dokumenata vaša politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta.

  Politika kvaliteta je jednostavan, ali efikasan alat koji definiše šta kvalitet znači za vašu kompaniju. Ne postoji utvrđen način da se definiše kvalitet za sva preduzeća. Vaša politika kvaliteta treba da bude jedinstvena za vašu organizaciju i da se zasniva na vrednostima koje već imate.

  Vaši ciljevi kvaliteta treba da budu u skladu sa vašom politikom kvaliteta i da budu aktivno merljivi za uspeh. Oni mogu biti bilo šta, od smanjenog vremena isporuke do recikliranja otpada. Ciljevi kvaliteta treba da ostanu u skladu sa definicijom koju ste naveli u svojoj politici kvaliteta i da su vezani za vašu kompaniju.

  Ovim dokumentima ste postavili strukturu po kojoj će se bazirati vaš sistem upravljanja kvalitetom. Saopštavanjem vaše politike i ciljeva svim zaposlenima u organizaciji, obezbeđujete da su svi na istoj strani. Svaki zaposleni treba da zna i razume politiku kvaliteta i kako se ona primenjuje na njih.

  Povrh toga, redovan pregled i ažuriranje vaše politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta vodie ka pronalaženju načina za stalno poboljšanje postojećeg sistema. Što više obraćate pažnju na to šta kvalitet znači za vaše poslovanje i vaše klijente, to efikasnije možete da ga sprovedete u delo.

  Dok planirate svoje ciljeve, verovatno ćete naučiti mnoge stvari o svom sistemu. Moći ćete da vidite šta je urađeno i koja sredstva su vam potrebna da biste to uradili. Videćete ko će biti odgovoran za koje segmente ispunjavanja vaših ciljeva. Znaćete kada će ciljevi biti ispunjeni i kako će biti revidirani i procenjivani.

  Ispunjavanjem svih zahteva prema ISO 9001 standardu nesumnjivo vodi ka veoma orijentisanom načinu razmišljanja u vašoj organizaciji. Kada svi razumeju i budu fokusirani na ono što treba da se uradi kako bi se održao vrhunski kvalitet, možete biti sigurni da će kvalitet biti rezultat.

  Razmišljanje zasnovano na riziku

  ISO 9001 zahteva od vaše organizacije da uzme u obzir rizike i mogućnosti u vašem sistemu upravljanja kvalitetom. Ovaj pristup može sprečiti da mnoge stvari krenu po zlu i da se pronađu načini za poboljšanje kvaliteta koji možda nisu bili očigledni od samog početka.

  Kada koristite metode zasnovane na riziku, vi aktivno pokušavate da sprečite probleme u vašem sistemu pre nego što se pojave. Ovakav način razmišljanja će obezbediti da vaš sistem funkcioniše kako treba, sprečiće ili smanjiti negativne efekte i stalno poboljšavati vaš sistem.

  Razmišljanje zasnovano na riziku nije samo čin traženja rizika na koje treba obratiti pažnju, već i pronalaženje mogućnosti kako biste poboljšali stvari unutar sistema. Identifikovanjem mogućnosti možete uspostaviti nova partnerstva ili kreirati nove proizvode.

  Pošto se od vas zahteva da preuzmete pristup zasnovan na riziku, imate proaktivnu kulturu u vašoj organizaciji za otkrivanje rizika i prilika. Ovo dovodi do više doslednosti u kreiranju kvalitetnih dobara i usluga, što vodi do većeg poverenja i zadovoljstva kupaca.

  Korektivne i preventivne akcije

  Iako će se pojaviti problemi u vašem sistemu upravljanja kvalitetom, ISO 9001 uključuje zahteve koji pomažu da se ovi problemi svedu na minimum, kao i da se poprave. Uz pristup razmišljanja zasnovanog na riziku u pronalaženju problema, probleme je moguće rešiti gotovo odmah ili čak sprečiti.

  ISO 9001 opisuje tri specifična tipa rešavanja problema:

  • Ispravke – radnje koje otklanjaju neusaglašenosti
  • Korektivne radnje – radnje koje eliminišu uzrok neusaglašenosti kako se ne bi ponovile
  • Preventivne akcije – radnje koje eliminišu uzrok potencijalne neusaglašenosti

  Primenom ISO 9001 imaćete veći fokus na rešavanje problema i sprečićete da se oni ponove u budućnosti. Kontrolisaćete i eliminisati buduće rizike u vašem sistemu pre nego što oni izmaknu kontroli.

  ISO 9001 zahteva da se korektivne i preventivne mere dokumentuju i čuvaju kao evidencija. Sa ovim naglaskom na rešavanju problema, lako je videti kako ISO 9001 održava vaš sistem upravljanja kvalitetom, koji radi kao dobro podmazana mašina. Na taj način možete dosledno da pružate kvalitetne proizvode ili usluge svojim klijentima.

  Kontinuirano poboljšanje

  ISO 9001 stavlja veliki fokus na stalno poboljšanje vašeg sistema upravljanja kvalitetom kako bi ispunio sve zahteve, pa čak i planirao budućnost. Postoji mnogo korisnih načina na koje možete poboljšati svoj sistem kako bi stvari uvek napredovale.

  Vodeći jasnu evidenciju o procesima i njihovim rezultatima, dobro ćete razumeti kako vaš sistem upravljanja kvalitetom funkcioniše. ISO 9001 zahteva redovnu reviziju menadžmenta kako bi se identifikovale mogućnosti za poboljšanje sistema.

  Sistem se može poboljšati primenom novih tehnologija ili lansiranjem novih proizvoda. Važno je da uvek predviđate buduće potrebe i pronalazite inovativne načine kako bi vaši klijenti bili zadovoljni.

  Sa tako jakim naglaskom na napredak i strukturom koja stalno tera vašu organizaciju da se usavršava, nemoguće je ne održati najbolji kvalitet proizvoda i usluga. ISO 9001 pomaže vam da održite liderstvo i kvalitet usluga i proizvoda na najvišem nivou.

  Podeli

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti vidljiva

  Ovo polje je obavezno

  Ovo polje je obavezno