Blog
  IMS

  Šta je integrisani sistem menadžmenta?

  Verovatno ste čuli za termin IMS (Integrisani sistem menadžmenta) kada su u pitanju ISO standardi, ali da li zaista znate šta podrazumeva ovaj termin?

  Integrisani sistem menadžmenta (IMS) kombinuje sve sisteme i procese organizacije u jedan integrisani okvir. Ovaj sistem pruža organizaciji jednu celinu sa jednim i jedinstvenim ciljem.

  integrisani menadzment sistem
   

  IMS obezbeđuje jednoobrazan i jasan sistem vaše cele organizacije. Teško je ispuniti zahteve za različite sisteme upravljanja koji rade unutar jedne organizacije, stoga se integracijom nastoji minimizirati rizik koji upravo proističe iz više uporednih sistema.

  Integrisanje sistema upravljanja u jedinstven sistem je pre svega efikasno,  a praksa je pokaza da integracija i najbolje rešenje za kompanije. Smanjuju se troškove i minimiziraju poremećaju koji mogu da nastanu usled aktivnosti nekoliko eksternih revizija. Integracijom sistema pokazujete svoju posvećenost povećanju performansi i poboljšanju svog učinka.

  Prednosti integracije sistema menadžmenta

  Holistički sistem upravljanja doprinosi poboljšanju različitih aspekata sistema. Integrisani sistem menadžmenta kombinuje više standarda za upravljanje sistema unutar kompanije sa zajedničkim pravilima upravljanja. Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO je unificirala zahteve sistema u vidu 10 identičnih tačaka što uveliko olakšava integraciju sistema kompanijama.

  Prednosti uključuju integrisanu politiku i ciljeve, smanjeno dupliranje napora i odsustvo sukoba u očekivanju menadžmenta u vezi sa svakom politikom. Ovo poboljšava efikasnost sitema i povećava produktivnost, takođe čini ga prilagodljivijim za industrije u razvoju i potrebe tržišta.

  Neke od prednosti implementacije IMS su:

  • smanjenje troškova
  • ispunjavanje zahteva sistema sa jednim setom politika i procedura
  • zadovoljstvo zaposlenih i kupaca
  • povećavanje efikasnosti i efektivnosti
  • poboljšana interna i eksterna komunikacija
  • smanjenje rizika i povećanje profitabilnosti

   

  Primeri integrisanog menadžment sistema

  Organizacije se često fokusiraju na pojedinačne sisteme menadžmenta, što iziskuje više vremena, truda i troškova. Integracijom svojih sistema organizacija može imate koristi na više načina. Integrisani sistem menadžmenta (IMS) može obuhvatati:

  Integrisani menadzment sistem

  QMS – Sistem menadžmenta kvalitetom

  Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015 obuhvata skup obaveznih procedura, zahteva i politika za rukovanje bilo koje operacije u organizaciji. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje vašeg biznisa i procesa koji će povećati kvalitet vaše saradnje sa klijentima.

  EMS – Sistem menadžmenta životnom sredinom

  Sistem menadžmenta životnom sredinom – ISO 14001:2015 je međunarodno priznati standard koji definiše način na koji se sistem za upravljanje zaštitom sredinom uvodi u svako preduzeće ili organizaciju. Dizajniran je da pomogne vašoj kompaniji da podigne svest o životnoj sredini, ispuni zahteve zakonskih regulativa i usaglašen je sa međunarodnim poslovnim praksama.

  OH&S – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

  Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:2018  nudi jedinstven i jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje OH&S performanse. Usmeren je na top menadžment organizacije i ima za cilj da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i posetioce.

   

  Više rezultata uz manje truda = zadovoljstvo auditora

  Implementacija integrisanog sistema menadžmenta i provera sistema kroz jedan audit može biti od koristi za vašu organizaciju na mnogo načina. Mnoge organizacije implementiraju svaki sistem menadžmenta zasebno, a ne zajedno, što rezultira gubitkom vremena i novca. Integrisane provere imaju mnoge prednosti. One će vašoj organizaciji obezbediti niže troškove sertifikacije, manje prekida redovnih aktivnosti usled provera od strane auditora, pojednostavljen proces, smanjenje dokumentacije i doslednije ciljeve. Takođe vam omogućava da bolje razumete odnos između procesa, što može dovesti do detaljnijih revizija.

   

  interni audit

  Ukoliko vam je potrebna naša pomoć u vezi sa integracijom vašeg menadžment sistema, možete je zatražiti na jednostavan način, popunjavanjem Zahteva za ponudu.

  Podeli