ISO 45001 standard
  ISO standard 45001 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

  Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

  Neprestano unapređujte poslovanje uz pomoć međunarodnog sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

  Prema poslednjim podacima, procenjeno je da se na globalnom nivou godišnje dogodi više od 350.000 smrtnih slučajeva i više od 270 miliona povreda prouzrokovanih lošim i nebezbednim uslovima radnika na njihovom radnom mestu.

  Upravo sa ciljem da spreči ovakve situacije ili da rizik od njihovog pojavljivanja svede na najmanju moguću meru, ustanovljen je ISO 45001 standard – sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

  Između ostalog, ovaj sistem pomaže firmama i organizacijama da:

  • Stvore najbolje moguće uslove za rad za svoje zaposlene;
  • Identifikuju opasnosti i uspostave mera za njihovo kontrolisanje;
  • Smanje broj nesreća i bolesti na radnom mestu, čime se smanjuju i dodatni troškovi i zastoji;
  • Angažuju i motivišu zaposlene boljim i sigurnijim uslovima rada;
  • Demonstriraju klijentima i dobavljačima da ispunjavaju sve zahteve standarda.

  Iako se ISO 45001 standard oslanja na OHSAS 18001, važno je napomenuti da je to ipak novi i poseban standard, a ne revizija ili ažuriranje. Iz tog razloga, kako bi održale organizacionu usklađenost, mnoge organizacije moraće da promene svoje trenutne načine razmišljanja i radnu praksu.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001 i zbog čega je pogodan za poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 45001 standard i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  ISO 45001 standard je pravi izbor kada je u pitanju identifikovanje i upravljanje zdravljem i bezbednosti na radu, kao i sprečavanje incidenata na radnom mestu. Mi Vam pomažemo da razumete i primenite ISO 45001 standard u Vašoj organizaciji radi sticanja bezbednijih uslova za rad, poboljšanja performansi i iskorišćenja novih poslovnih prilika.

  Kao prvi međunarodni standard u svetu koji se bavi zdravljem i bezbednošću na radu, ISO 45001 standard nudi jedinstven i jasan okvir za sve organizacije koje žele da poboljšaju svoje OH & S performanse. Usmeren je na top menadžment organizacije i ima za cilj da obezbedi bezbedno i zdravo radno okruženje za zaposlene i posetioce. Da bi se ovo postiglo, ključno je kontrolisati sve faktore koji mogu dovesti do mogućih povreda i povreda. Takođe, ISO 45001 standard obezbeđuje siguran prostor zaposlenih, mašine i opremu koju koriste i bezbedne uslove za rad.

  Ovaj standard može prilagoditi svim tipovima organizacija u cilju otklanjanja ili smanjenja rizika i nesrećnih situacija tokom radnih operacija i dizajniran je da pomogne organizacijama pri stvaranju najboljih mogućih uslova za rad, ispunjavajući pritom legalne i industrijske zahteve, kao i sve strožije zahteve klijenata.

  2. Uvođenje

  ISO 45001 standard je više od same zaštite zaposlenih, jer takođe uverava zainteresovane strane da odgovorno i ozbiljno shvate Vašu korporativnu saradnju i shodno tome, ISO 45001 standard Vašoj organizaciji može obezbediti konkurentsku prednost.

  Sarađujte sa nama prilikom uvođenja standarda ISO 45001 i uspostavite sopstvene principe, procedure i mere kontrole koje su neophodne kako bi Vaša organizacija postigla najbolje uslove za rad.

  Da li ste spremni za implementaciju ISO 45001 standarda?

  Svaka organizacija se suočava sa različitim rizicima i opasnostima i samim tim, nalazi se u različitim fazama upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu. To je razlog zbog kojeg našim klijentima nudimo prilagođene pakete koje im pomažu kako bi uspostavili sistem na adekvatan način i uključili samo bitne usluge i proizvode. Na ovaj način, smanjuju se nepotrebni troškovi za proizvode i usluge koji Vam u datom trenutku nisu potrebni i na taj način možete prevazići određene zdravstvene i bezbednosne izazove sa kojima se suočavate.

  Pomoći ćemo Vam da oblikujete svoj projektni plan ISO 45001 uz pomoć sistema koji već posedujete. Takođe, implementacijom ovog standarda, možete lakše da identifikujete i umanjite opasnosti po zdravlje i bezbednosne rizike, sve dok zadovoljni klijenti i zaposleni, poboljšan brend i status poželjnog dobavljača ne postanu deo Vašeg redovnog poslovanja.

  Saveti za implementaciju ISO 45001 standarda

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  3. Uporedite svoje postojeće sisteme bezbednosti i zdravlja na radu sa zahtevima standarda ISO 45001;

  4. Obezbedite povratne informacije od kupaca i klijenata o trenutnom sistemu upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu;

  5. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  6. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i odgovornost;

  7. Prilagodite zahteve menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu ISO 45001 Vašem poslovanju;

  8. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  9. Podelite svoje znanje o ISO 45001 standardu sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  10. Redovno preispitujte svoj ISO 45001 sistem, kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

  3. Sertifikacija

  Sertifikacijom ISO 45001 standarda, prioritet se daje dobrobiti zaposlenih, poboljšanju zadovoljstva klijenata i pridobijanju statusa poželjnog dobavljača na tržištu.

  Sa nama, proces sertifikacije je mnogo jednostavniji. Nakon dobijanja Vaše sertifikacione prijave, određujemo konsultanta koji će voditi Vašu organizaciju kroz sledeće korake:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Ovo je opcioni korak gde mi pažljivije posmatramo Vaše postojeće sisteme za upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu i poredimo ih sa ISO 45001. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pritom Vam štedeći vreme i novac.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo pregledamo da li su potrebne ISO 45001 procedure i kontrole razvijene. Rezultati ispitivanja će biti podeljeni sa Vama i ukoliko identifikujemo neusaglašenosti, Vi ih možete uskladiti. Ako su svi uslovi ispunjeni, mi ćemo proceniti nivo implementacije procedura i mere kontrola u okviru Vaše organizacije, kako biste bili sigurni da se efikasno sprovode.

  3. Sertifikacija

  Nakon što ste završili formalnu procenu, dobićete ISO 45001 sertifikat koji važi tri godine, pod uslovom godišnje nadzorne provere. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama tokom tog perioda i redovno Vas posećivati, kako bi se uverio da sistem ostaje funkcionalan i da se konstantno poboljšava.

  4. Održavanje

  Upravljanje bezbednosti i zdravlja na radu je dugoročna obaveza. Što više ulažete u to, to će Vaša organizacija, zaposleni i klijenti imati više koristi, a zahvaljujući redovnom informisanju o najnovijim događajima u vezi sa upravljanjem bezbednosti i zdravlja na radu, uvek ćete biti u toku po ovom pitanju.

  Takođe, možete da proširite svoja relevantna znanja uz pomoć naših kurseva. Sve ovo, kao i podrška od strane Vašeg konsutanta i poslovnih preispitivanja, pomoći će Vašoj organizaciji da konstantno napreduje, ostane konkurentna i u skladu sa zahtevima standarda.

  Integracijom postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001 integracijom sa ostalim menadžment sistemima koje organizacija održava. To omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 45001 standard

  Koristimo efikasne tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 45001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obukama za ISO 45001.

  Posedujete OHSAS 18001, ali Vam je potrebna tranzicija na ISO 45001:2018?

  ISO 45001:2018 standard je najnovija verzija ovog standarda. Ako ste još uvek sertifikovani prema OHSAS 18001 standardu, javite nam se da Vam pomognemo da izvršite tranziciju.

  Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu pomoći će Vam da zaštitite i sačuvate ono najvrednije što Vaša kompanija ima – svoje ljude, čime stičete uslove da ostvarite najviše poslovne uspehe i ciljeve.

  ISO 45001 standard pomaže Vam da:

  – Podignete Vašu kompaniju na viši organizacioni nivo kroz preventivno sprečavanje rizika i konstantan napredak

  – Poštujete pravne i zakonske propise uz smanjenje poslovnih gubitaka

  – Predstavite svoju firmu kao odgovoran brend, koji vodi računa o sigurnom, zdravom i održivom načinu rada

  – Budete deo globalnog sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću, primenjivog na sve organizacije nezavisno od njihove veličine i delatnosti

  Zbog čega je ISO 45001 standard dobar za Vaše poslovanje?

  Standard ISO 45001 je projektovan kako bi sprečio povrede na radu i omogućio svakoj kompaniji da svojim radnicima obezbedi sigurno i bezbedno radno mesto.

  Za koga je pogodan ISO 45001 standard?

  Standard ISO 45001 je fleksibilan sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu i može biti primenjiv na različiti broj različitih tipova organizacija, kao što su:

  – Mala i srednja preduzeća

  – Velike kompanije i korporacije

  – Javne institucije i organizacije