ISO/IEC 20000-1
  Menadžment uslugama - ISO 20000

  Menadžment uslugama

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć najpoznatijeg svetskog menadžmenta uslugama

  Informaciona tehnologija (IT) predstavlja korišćenje i upotrebu računara za čuvanje, preuzimanje i prenos podataka ili informacija, uglavnom za potrebe preduzeća ili drugih pravnih subjekata. U modernom biznisu, bez obzira na to gde je sedište Vaše kompanije ili organizacije, Vaše IT usluge moraju biti pouzdane, isplative, postojane i efikasne. Bez obzira na to da li imate potrebu za internim IT uslugama ili pružanje IT usluga spada u delatnost Vaše organizacije, ISO/IEC 20000-1 pomoći će Vam da ovaj deo svog poslovanja dovedete na nivo dostojan najviših svetskih standarda u ovoj oblasti.

  Ukratko, standard ISO/IEC 20000-1 pomaže Vam da:

  • Postignite najbolje internacionalne prakse upravljanja IT uslugama;
  • Razvijte IT usluge koje podstiču poslovne ciljeve;
  • Integrišete ljude, procese i tehnologije u podršku poslovnih ciljeva;
  • Postavite kontrole radi merenja i održavanja konstantnog nivoa usluga;
  • Uspostavite kompatibilnost ISO/IEC 20000-1 sa ITIL sa ciljem podrške konstantnog napretka.

  Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO/IEC 20000-1, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem menadžmenta uslugama.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Menadžment uslugama ISO 20000 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO/IEC 20000-1 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta uslugama.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Upoznajte se sa najboljim modelom menadžmenta IT uslugama za Vaše poslovanje i postarajte se da Vaš sistem ima vrhunske performanse. ISO/IEC 20000-1 može transformisati isporuku internih ili nuđenih IT usluga.

  Šta je ISO/IEC 20000-1 menadžment uslugama?

  ISO/IEC 20000-1 je prvi internacionalno priznati standard za upravljanje IT uslugama. Standard je objavljen u dva dela: ISO/IEC 20000-1 navodi uslove za razvoj i implementaciju sistema za upravljanje IT uslugama, dok ISO/IEC 20000-2 objašnjava najbolje prakse za upravljanje uslugama.

  Standard objašnjava proces implementacije IT usluga koje se obavljaju u okviru organizacije i koje pokreću poslovne ciljeve, umesto samo tehnoloških potreba. Oba dela standarda su revidirana kako bi podržavali ITIL – pokazujući Vam kako da povećate kapacite i performanse.

  2. Uvođenje

  IT predstavlja neprocenjivo sredstvo poslovanja za sve kompanije, tako da bez obzira na to da li pružate IT usluge za sopstevene ili za potrebe klijenta, važno je da one istovremeno budu kvalitetne i finansijski pristupačne usluge, a pritom i konzistentno isporučivane. Sarađujte sa nama kako biste implementirali sopstveni ISO/IEC 20000-1 menadžment uslugama.

  Najbolji saveti za implementaciju standarda ISO/IEC 20000-1

  1. Pribavite podršku od višeg menadžmenta;

  2. Obezbedite dobru internu komunikaciju u čitavoj kompaniji;

  3. Uporedite postojeće procese upravljanja IT uslugama sa ISO/IEC 20000-1 sistemskim zahtevima;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Odredite uloge, odgovornosti i vremenski period uvođenja, u saradnji sa našim konsultantima;

  6. Prilagodite osnovne zahteve ISO/IEC 20000-1;

  7. Motivišite uključenost osoblja putem obuka i treninga;

  8. Podelite znanje o standardu i podstaknite osoblje da se obučava za rad kao interni auditori;

  9. Redovno pregledajte ISO/IEC 20000-1 sistem kako bili ga stalno unapređivali.

  3. Sertifikacija

  Istaknite Vaš ISO/IEC 20000-1 sistem putem sertifikacije za prvi zvanični internacionalni standard za menadžment uslugama.

  Mi pojednostavljujemo proces sertifikacije. Nakon prijema Vaše prijave, određujemo konsultanta koji će Vas i Vašu kompaniju voditi kroz sledeće korake.

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost gde se sagledava Vaš postojeći sistem bezbednosti informacija i upoređuje se sa zahtevima standarda ISO/IEC 20000-1. Na ovaj način se identifikuju oblasti koje bi trebalo unaprediti pre nego što se nastavi sa formalnom procenom.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO/IEC 20000-1 i koliko su tu razvijene uspostavljene kontrole. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalaženja neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO/IEC 20000-1.

  3. Sertifikacija

  Kada se završi sa formalnom procenom, dobija se sertifikat ISO/IEC 20000-1, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnjeg nadzora. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama i redovno Vas posećivati u toku sertifikacionog ciklusa, kako bi se uverio da ne samo sprovodite sistem upravljanja, već i da ga redovno unapređujete.

  4. Održavanje

  Održavanje ISO/IEC 20000-1 je najbolji način da nastavite sa poboljšavanjem upravaljanja IT uslugama, bez obzira na to da li upravljate internim IT uslugama ili pružate IT usluge kao spoljašnji provajder. Ostanite u koraku sa poslednjim novinama, redovno pregledavajući Vaš sistem i otkrijte različite načine uz pomoć kojih možete nastaviti sa investiranjem u sistem menadžmenta ISO/IEC 20000-1.

  Popularni kursevi i obuke za ISO/IEC 20000-1

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO/IEC 20000-1. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.
  Saznajte više o obuci za standard ISO/IEC 20000-1.