ISO 14001 standard
  ISO 14001 standard - Sistem menadžmenta životnom sredinom

  Sistem menadžmenta životnom sredinom

  Neprestano unapređujte svest o zaštiti Vaše okoline uz pomoć međunarodno priznatog sistema menadžmenta životnom sredinom

  Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Međutim, osim toga što predstavlja prioritet od sveukupnog značaja za društvo, briga o životnoj sredini predstavlja i važan segment poslovanja mnogih preduzeća i organizacija, koje na taj način ne samo smanjuju rizik od svog negativnog uticaja na okruženje, već u isto vreme stvaraju pozitivan imidž u javnosti i otvaraju mogućnost za nove poslovne uspehe.

  Iz tog razloga, ISO 14001 standard je napravljen kao međunarodno priznati standard koji definiše način na koji se sistem za upravljanje zaštitom životne sredine uvodi u svako preduzeće ili organizaciju. Drugim rečima, to je sistem koji je kreiran kako bi omogućio pravnim licima da vode računa o svom okruženju i u isto vreme pokažu svoju ekološku odgovornost i uticaj, čime im se pruža mogućnost da na još efikasniji način ispune očekivanja svojih klijenata, ali i zakonom definisane pravne i regulatorne propise.

  ISO 14001 standard Vam pomaže da:

  • Uspostavite održivo upravljanje otpadom i tokovima otpada;
  • Uspostavite plan za zaštitu životne sredine Vaše organizacije;
  • Poboljšate efikasnost u cilju smanjenja troškova poslovanja;
  • Proširite mogućnosti za nove poslovne uspehe;
  • Ispunite sve potrebne pravne propise kako biste bili usaglašeni sa zakonskom regulativom;
  • Kreirate imidž o Vašoj organizaciji kao o društveno-odgovornom pravnom licu;
  • Pripremite se za nesumnjivo dolazeće promene u poslovnom okruženju.

  Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 14001 standarda, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem menadžmenta životnom sredinom.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 14001 standard i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Pronađite najbolji način da započnete sa ISO 14001 standardom i otkrijte kako je upravljanje zaštitom životne sredine pravi izbor za Vaše poslovanje, sada i u budućnosti.

  ISO 14001 standard je međunarodno priznati standard koji definiše način za efektivnu implementaciju sistema za zaštitu životne sredine. Dizajniran je da pomogne Vašoj kompaniji da podigne svest o životnoj sredini, ispuni zahteve zakonskih regulativa i usaglašen je sa međunarodnim poslovnim praksama. Sistem ISO 14001 pruža okvir koji omogućava da ispunjavate očekivanja klijenata u vezi sa Vašom korporativnom odgovornošću, kao i da ispunite sve zakonom propisane pravne ili regulativne zahteve.

  2. Uvođenje

  Utičite na budućnost Vaše organizacije primenom zahteva ISO 14001 standarda. Sarađujte sa našom kompanijom kako biste izgradili Sistem menadžmenta životnom sredinom, koji će Vam pomoći da efikasno upravljate različitim aspektima životne sredine i stvorite nove poslovne prilike.

  Da li ste spremni da implementirate ISO 14001 standard?

  Efektivno upravljanje životnom sredinom postaje lakše putem implementacije ISO 14001 standarda. Organizacije se nalaze u različitim fazama njihovog ekološkog plana i iz tog razloga nudimo pakete usluga koji su jedinstveni za Vas. ISO 14001 paket može uključivati specifične usluge koje su potrebne Vašem poslovanju kako biste postigli vrhunsko upravljanje životnom sredinom, pritom smanjujući troškove usluga koje Vam nisu potrebne.

  Mi Vam možemo pomoći da oblikujete ISO 14001 projektni plan radeći sa sistemima koje već posedujete. Takođe ćemo Vas voditi kroz čitav proces implementacije.

  Saveti za implementaciju ISO 14001 standarda:

  • Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  • U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  • Obezbedite povratne informacije od kupaca i klijenata o trenutnom sistemu upravljanja životnom sredinom;

  • Uspostavite i odredite tim za implementaciju ISO 14001;

  • Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i odgovornost;

  • Prilagodite zahteve sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 poslovanju;

  • Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  • Podelite svoje znanje o ISO 14001 standardu sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  • Redovno preispitujte svoj ISO 14001 sistem, kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

  3. Sertifikacija

  Sa sertifikacijom ISO 14001 standarda, Vaša organizacija je označena kao ekološki odgovorna, što Vam donosi nove poslovne prilike. Istovremeno, ona Vam pomaže da demonstrirate koliko ste posvećeni smanjenju uticaja na okolinu i da ispunite očekivanja u vezi sa Vašom održivosti.

  Kako se sertifikovati za ISO 14001 standard?

  1. Analiza neusaglašenosti

  Ovo je opciona aktivnost, kroz koju pažljivije posmatramo Vaše postojeće sisteme za upravljanje zaštitom životne sredine i poredimo ih sa ISO 14001 standardom. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pri čemu Vam štededimo i vreme i novac.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Najpre, pregledaćemo stepen razvijenosti ISO 14001 procedura i kontrola. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost njihovih rešavanja. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 14001 standarda.

  3. Sertifikacija

  Kada se završi sa formalnom procenom, dobija se sertifikat ISO 14001, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnjeg nadzora. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama i redovno Vas posećivati u toku sertifikacionog ciklusa, kako bi se uverio da ne samo sprovodite sistem upravljanja, već i da ga redovno unapređujete.

  4. Održavanje

  ISO 14001 sistem upravljanje zaštitom životne sredine se ne implementira samo radi sertifikacije, već pokazuje i kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Saznajte kako razvijanje i održavanje standarda ISO 14001 može da omogući Vašoj organizaciji efektivno reagovanje na promenljiva očekivanja i propise.

  Redovna ažuriranja o poslednjim razvojima ISO 14001 standard serije i ostalih sistema upravljanja će Vas uvek držati u toku. Takođe. Vaše sposobnosti možete održavati relevantnim uz pomoć naših trening kurseva. Sve ovo, kao i podrška od naših konsultanata i poslovnih revizora, pomoći će Vam da ostanete konkurentni i da nastavite da se poboljšavate.

  Integracijom postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od Vašeg sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.

  Popularni kursevi i obuke za ISO/IEC 14001 standard

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 14001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obukama za ISO 14001.

  ISO 14001:2015 – Nova verzija standarda

  Usled sve veće kompleksnosti tržišta, razvijen je ISO 14001:2015 standard, koji pruža integrisani pristup upravljanju životnom sredinom, stavljajući održivost u središte poslovanja. Naš tim je tu da Vam pomogne da proverite da li imate sve potrebne informacije kako biste implementirali ovaj standard.

  Preduzeća širom sveta sve više postaju svesna uticaja životne sredine na njihovo poslovanje, proizvode i usluge koje nude. Sa novom verzijom međunarodno priznatog sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015, imate priliku da svom preduzeću obezbedite dugoročan poslovni uspeh i konstantan napredak u budućem periodu.

  Uvođenjem ovog standarda, Vaša firma ili organizacija će smanjiti uticaj životne sredine na svoje poslovanje i učiniti svoje funkcionisanje efikasnijim i konkretnijim. Takođe, standard ISO 14001:2015 pomaže svakom kolektivu da smanji otpad, spreči zagađenje životne sredine i sačuva izvore hrane, vode i energije.