...

  ISO 22301
  Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja - ISO 22301

  Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć najpoznatijeg svetskog sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja

  Svaka firma, organizacija, konzorcijum ili institucija na svetu teži tome da svoje poslovanje učini stabilnim, konstantnim i uspešnim. Međutim, isto tako, svaka firma ili organizacija, bez obzira na svoju veličinu i delatnost kojom se bavi, podložna je određenom negativnom sticaju okolnosti, odnosno pre ili kasnije dođe u situaciju da viša sila na direktan način ugrozi njeno poslovanje i finansijski uspeh, nanoseći privremenu ili trajnu štetu po imidž i rejting te kompanije.

  Iz tog razloga, ustanovljen je ISO 22301 sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja, koji služi najpre da se smanji rizik od dolaska u neželjene i nepredviđene situacije, a potom i da smanji negativan uticaj po kompaniju nastao usled takvih okolnosti. Drugim rečima, sistem ISO 22301 omogućava organizacijama da lakše prebrode iznenadni krizni period, odnosno da kroz njega prođu sa minimalnim ili nikakvim poslovnim gubicima.

  Prednosti uvođenja i sertifikacije sistema ISO 22301 su:

  • Identifikacija i upravljanje trenutnim i budućim poslovnim pretnjama po Vašu organizaciju;
  • Zauzimanje proaktivnog pristupa za smanjivanje uticaja usled nastalih incidenata;
  • Omogućavanje bitnim funkcijama da budu operativne tokom krize;
  • Smanjenje zastoja tokom incidenata i smanjenje vremena potrebnog za oporavak preduzeća;
  • Kreiranje javnog imidža o spremnoj organizaciji koja se na efikasan način suočava sa pretnjama iz svog okruženja.

  Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 22301, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 22301 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  ISO 22301 je internacionalni standard za upravljanje poslovnim kontinuitetom, koji koristi uspeh Britanskog standarda BS 25999 i ostalih regionalnih standarda. Dizajniran je da štiti Vašu organizaciju od potencijalnih smetnji. Te smetnje ne uključuju ekstremne vremenske prilike, požar, poplave, prirodne katastrofe, krađu, IT odliv, bolest zaposlenih ili teroristički napad. ISO 22301 sistem menadžmenta omogućava da identifikujete pretnje po Vašu kompaniju i kritične poslovne funkcije koje mogu biti pogođene. Takođe, omogućava Vam da napravite planove kako biste nastavili sa normalnim poslovanjem.

  Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 22301 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo metode i tehničke eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.

  2. Uvođenje

  Sarađujte sa nama na implementaciji standarda ISO 22301 i bićete u stanju da identifikujete i zaštitite najbitnije poslovne funkcije, smanjujući rizik po Vašu kompaniju i ostvarujući dugoročni uspeh.

  Bez obzira na veličinu Vaše organizacije ili prirodu Vaše delatnosti, ISO 22301 pojednostavljuje upravljanje poslovnim kontinuitetom, pritom Vam štedeći vreme i novac. Pretnje sa kojima se suočavate su specifične za Vašu organizaciju u istoj meri kao i funkcije koje smatrate važnim. Zbog toga nudimo prilagođene pakete koji Vam pomažu da stavite poslovni kontinuitet na prvo mesto. Standard ISO 22301 se može prilagoditi kako bi uključivao samo proizvode i usluge potrebne Vašoj kompaniji.

  Saveti za implementaciju ISO 22301:

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. Aktivirajte čitavu kompaniju sa dobrom internom komunikacijom;

  3. Uporedite postojeće sisteme menadžmenta kontinuitetom poslovanja sa ISO 22301 zahtevima;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Odredite uloge, odgovornosti i vremenski rok realizacije aktivnosti;

  6. Prilagodite osnovne zahteve ISO 22301 standarda Vašoj kompaniji;

  7. Motivišite uključenost osoblja putem obuka i treninga;

  8. Podelite znanje o ISO 22301 standardu i podstaknite osoblje da se obučava za rad kao interni auditori;

  9. Redovno pregledajte Vaš ISO 22301 sistem kako biste bili sigurni da je efektivan i kako biste ga stalno unapređivali.

  3. Sertifikacija

  Stvorite nove prilike za Vašu organizaciju i ispunite zahteve lanca snabdevanja putem sertifikacije za ISO 22301. Ispunite očekivanja organizacione otpornosti i dokažite da koristite najbolju praksu poslovnog kontinuiteta.

  Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 22301, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama da ste spremni da nastavite sa poslovanjem u slučaju ozbiljnog incidenta ili katastrofe. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti organizaciji.

  Koraci sertifikacije ISO 22301:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja kontinuitetom poslovanja i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 22301. To je isplativ način kojim možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 22301 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 22301.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 22301 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Implementacija ISO 22301 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već daje i smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 22301 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

  Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 22301 sistema su:

  • Revizija dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

  • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

  • Analize podataka dobijenih primenom ISO 22301;

  • Sprovođenje internih provera;

  • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih mera;

  • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

  • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 22301 od strane rukovodstva.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 22301

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 22301. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.
  Saznajte više o obuci za standard ISO 22301.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.