OK COMPOST
  Biodegradable

  OK Compost

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć “OK Compost”-a

  Kao aktivni pokretači održivog razvoja, mnoge kompanije proaktivno traže alternative za sirovine na bazi fosila. Nekoliko proizvođača proizvodi sintetičke materijale koristeći kao svoju osnovu skrob, celulozu, mlečnu kiselinu, “bakterijsku mast” itd. Radeći tako, ove kompanije na inovativan način doprinose rešavanju ekonomskih i ekoloških problema fosilnih goriva i gasova staklene bašte.

  Kao rezultat povećane ekološke svesti među potrošačima, postoji rastuće tržište za proizvode na bazi obnovljivih sirovina. Ta ekološki osvešćena motivacija kupaca upravo je razlog zašto postoji potreba za nezavisnom, kvalitetnom garancijom obnovljivosti sirovina, a sertifikat “OK Compost” toj potrebi savršeno odgovara.

  Zahvaljujući relativno maloj količini otpada, temperatura u baštenskom mešanju i stvaranju materijala je očito niža i manje konstantna nego u industrijskom okruženju kompos, te je zbog toga pravljenje sirovina u baštenskim uslovima dosta teži i sporiji proces.

  Ambalaža ili proizvodi koji sadrže “OK Compost” oznaku predstavljaju proizvode za koje se garantuje da su biorazgradivi u industrijskom postrojenju za mešanje. Ovo se odnosi na sve komponente, boje i aditive.

  Faze
  1
  1. Prednosti

  Saznajte šta zapravo predstavlja OK Compost i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš biznis.

  Saznajte više
  3
  3. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja.

  Saznajte više

  1. Prednosti

  Dobijanje “OK Compost” sertifikacije od strane nezavisnog kontrolnog tela, svakoj firmi ili organizaciji donosi mnogo povoljnosti i prednosti, a neke od tih beneficija su:

  – povećava se Vaš kredibilitet u javnosti i na tržištu;

  – Izdvajanje iz mnoštva drugih konkurentskih firmi;

  – Osigurava se poštena konkurencija između pouzdanih proizvođača, koji mahom podržavaju ove sertifikacijske oznake;

  – Bez obzira na to što nemate šta da krijete, svakako ne biste voleli da se potpuni sastav Vašeg proizvoda otkrije ili procuri u javnost, te zato kontrolno telo ima politiku tretiranja svih podataka kao 100% poverljivih.

  2. Sertifikacija

  Bez obzira na to da li se radi o velikoj ili maloj organizaciji koja implementira “OK Compost”, postoji niz elemenata koji se moraju uzeti u obzir tokom tog procesa.

  “OK Compost” je snažan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i samim tim ćete morati da razmotrite način kojim upravljate Vašim biznisom i to koji su Vaši strateški ciljevi.

  Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće u vezi sa dobijanjem sertifikacije “OK Compost”, sa svojim jednostavnim paketom alata i usluga koje nudimo, a našu pomoć možete zatražiti na jednostavan način, odnosno tako što ćete nam poslati Vaš Zahtev za ponudu.

  3. Održavanje

  Uvođenje “OK Compost”-a se ne radi samo zato da biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje “OK Compost”-a se sprovodi redovnim posetama od strane našeg konsultanta, a Mobes Group za Vas radi i kompletnu pripremu i ažuriranje dokumentacije sa ciljem da budete potpuno pripremljeni za posete proverivača sertifikacionog tela.

  Integracijom postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od “OK Compost”-a integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Popularni kursevi i obuke za “OK Compost”

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve “OK Compost”-a. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obuci za “OK Compost”.