ISO 37001
  Sistem menadžmenta protiv mita - ISO 37001

  Sistem menadžmenta protiv mita

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć međunarodnog sistema menadžmenta protiv mita

  Korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane službenika ili osobe koja vrši određenu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/ili materijalnu korist. U poslovnom svetu, ona narušava konkurenciju, povećava troškove poslovanja i utiče na smanjenje kvaliteta robe ili usluga koje pruža određena kompanija.

  Iz tog razloga, usvojen je međunarodni standard ISO 37001 kao sistem menadžmenta za borbu protiv mita, koji odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima – malim, srednjim i velikim organizacijama i u svim sektorima, među koje spadaju i državni, javni i privatni sektor.

  Na osnovu njegovog seta principa, svaka organizacija u značajnoj meri može da detektuje i iskoreni mito. Ipak, čak ni standard ISO 37001 ne može 100% da garantuje da se mito nije ili neće desiti, ali može da garantuje da će on, u najmanju ruku, biti sveden na najnižu moguću meru.

  Drugim rečima, standard ISO 37001 Vam pomaže da:

  • Unapredite postojeće unutrašnje kontrole organizacije;
  • Pružite dokaz menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima o tome da je organizacija primenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrole protiv korupcije;
  • U slučaju istrage, pružite dokaze tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela sve relevantne korake za sprečavanje podmićivanja.

  Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 37001, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem za borbu protiv mita.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta protiv mita ISO 37001 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 37001 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Otkrijte najbolji način da započnete sa implementacijom Sistema menadžmenta protiv mita ISO 37001 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

  ISO 37001 će pomoći Vašoj organizaciji da implementira ažurne i proporcionalne metode osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi sa podmićivanjem.

  Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 37001 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo prilagođenu dokumentaciju i tehničke eksperte kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.

  2. Uvođenje

  Prilikom uvođenja ISO 37001, naš tim konsultanata pomoći će Vam da se što bolje i lakše upoznate sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

  ISO 37001 je značajan alat za borbu protiv mita i definisanje načina poslovanja u tim uslovima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 37001, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta protiv mita. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

  Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće implementacije standarda ISO 37001, jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.

  Saveti za implementaciju ISO 37001:

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  3. Obezbedite smanjivanje negativnog uticaja operacija na sistem menadžmenta protiv mita;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i odgovornosti;

  6. Izbegnite i sprečite rizik od strane organizacijama kojima upravljate i poslovnih saradnika koji mogu za Vašu organizaciju da predstavljaju rizik u vezi sa mitom;

  7. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  8. Podelite svoje znanje o ISO 37001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  9. Redovno preispitujte svoj Sistem menadžmenta protiv mita kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete;

  10. Obezbedite veliko zadovoljstvo zaposlenih i podstaknite ih da izraze zabrinutost oko svakog pitanja ili sumnje u nepravilnost u najranijoj mogućoj fazi.

  3. Sertifikacija

  Stvorite nove prilike za Vašu organizaciju i ispunite zahteve sistema menadžmenta protiv mita putem sertifikacije za ISO 37001. Ispunite očekivanja organizacione otpornosti i dokažite da koristite najbolju praksu borbe protiv mita.

  Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 37001, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama da ste preduzeli najveće mere sa ciljem sprečavanja mita u Vašem poslovanju. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj organizaciji.

  Kako da sertifikujete ISO 37001?

  Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete ISO 37001, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

  Koraci sertifikacije ISO 37001:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja korupcijom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 37001. To je isplativ način kojim možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 37001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 37001.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 37001 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Implementacija ISO 37001 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 37001 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

  Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 37001 sistema su:

  • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

  • Obuka novih zaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

  • Analize podataka dobijenih primenom ISO 37001;

  • Sprovođenje internih provera;

  • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih mera;

  • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

  • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 37001 od strane rukovodstva.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 37001

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 37001. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da steknete znanje, date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obuci za standard ISO 37001.