SCC STANDARD
  SCC ISO standard Srbija Sistem Menadžmenta Bezbednošću

  SCC STANDARD

  SCC standard – Sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu

  Neprestano unapređujte poslovanje uz pomoć međunarodnog sistema menadžmenta bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine

  Kako su bezbedni radni uslovi osnovno ljudsko pravo i primer dobrog poslovanja samim tim potreba za poboljšanim uslovima rada i adekvatnim naknadama prilikom nezgoda dobija na sve većem značaju. Stoga, sve više kompanija stavlja fokus na eliminaciju rizika na radnom mestu.

  Prethodne prakse u vezi sa nebezbednim radnim uslovima su zastarele i kontraproduktivne a i dokazano je da preventivno investiranje u bezbednost povećava produktivnost. Tako je i  osmišljen SCC standard kako bi se osigurala veća bezbednost na gradilištu, zdravlje ljudi i zaštita okoline.

  SCC standard („Safety Certificate Contractors”) međunarodni standard za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine za izvođače kao i njihove podizvođače, koji pružaju svoje usluge i vrše radove na lokaciji klijenta. SCC standard je inicijalno razvijen kako bi omogućio proizvođačima zaštitnih kaciga da pojačaju svest o bezbednosti, smanjivanjem broja nezgoda na lokacijama izvođenja radova.

  Drugim rečima, SCC standrad pomaže kompanijama i organizacijama da:

  • Identifikuju i upravljaju trenutnim i budućim pretnjama po bezbednost i zdravlje na radu;
  • Zauzmu proaktivan pristup za smanjivanje uticaja usled nastalih incidenata;
  • Postavljanje kontrole radi merenja i održavanja konstantne bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Unapređenje načina rada i poboljšavanje procesa u organizaciji;
  • Sebe predstave kao društveno odgovorne u upravljanju rizicima.

  Takođe, u slučaju da ste već počeli sa uvođenjem SCC standarda, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi sistem upravljanja bezbednosti, zdravlja na radu i zaštiti životne sredine.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu kao i zbog čega je pogodan za poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete SCC standard i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome. Saznajte više:

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem menadžmenta.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Upoznajte svoje poslovanje sa Sistemom menadžmenta bezbednošću, zdravlja na radu i zaštite životne okoline i otkrijte kako je ovaj standard dizajniran da ispuni sve ciljeve Vaše kompanije.

  Šta predstavlja Sistem menadžmenta bezbednošču, zdarvlja na radu i zaštite životne okoline?

  SCC standard („Safety Certificate Contractors”) je internacionalni standard za bezbednost, zdravlje i upravljanje životnom sredinom, za izvođače i podizvođače tehničkih usluga na lokaciji klijenta. SCC standard je osmišljen kako bi se osigurala veća bezbednost na gradilištu, zdravlje ljudi i zaštita okoline.

  Pomoću SCC standarda možete konstantno i efikasno da pratite i upravljate  svakom pojavom novog rizika u Vašoj organizaciji. Takođe, SSC standard predstavlja i značajan metod za unapređenje poslovanja i procesa koji će povećati kvalitet saradnje sa klijentima.

  2. Uvođenje

  SCC standard je obavezan zahtev za svaku kompaniju koja izvodi aktivnosti na gradilištima koja ne spadaju pod njihovu lokaciju.

  Uvođenjem standarda SCC, kompanije se posvećuju dugoročnim ciljevima kontinuiranog unapređenja upravljanju politikama zdravlja i bezbednosti.

  Tipovi SCC-a standarda:

  SCC* – ograničen sertifikat za male kompanije do 35 zaposlenih koje ne angažuju usluge podugovarača

  SCC** – neograničen sertifikat za kompanije sa preko 35 zaposlenih u proseku po kalendarskoj godini

  SCP – Safety Certificate Personnel Leasing – za kompanije/agencije koje obezbeđuju radnu snagu za izvođenje radova.

  Mobes Group za Vas obavlja konsultantske aktivnosti za uvođenje SCC*.

  Ciljna grupa:

  • sve kompanije koje obezbeđuju tehničke usluge trećim licima
  • kompanije koje se bave planiranjem, izgradnjom, instalacijama i održavanjem
  • kompanije koje se bave čišćenjem i odlaganjem otpada

  3. Sertifikacija

  Sertifikacijom standarda SCC, prioritet se daje dobrobiti zaposlenih, poboljšanju zadovoljstva klijenata i pridobijanju statusa poželjnog dobavljača na tržištu.

  Sa nama, proces sertifikacije je mnogo jednostavniji. Nakon dobijanja Vaše sertifikacione prijave, određujemo konsultanta koji će voditi Vašu organizaciju kroz sledeće korake:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Ovo je opcioni korak gde mi pažljivije posmatramo Vaše postojeće sisteme za upravljanje sistemom bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine i poredimo ih sa SCC-om. To nam pomaže da identifikujemo oblasti koje zahtevaju više rada pre formalne procene, pritom Vam štedeći vreme i novac.

  1. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo pregledamo da li su potrebne SCC procedure i kontrole razvijene. Rezultati ispitivanja će biti podeljeni sa Vama i ukoliko identifikujemo neusaglašenosti, Vi ih možete uskladiti. Ako su svi uslovi ispunjeni, mi ćemo proceniti nivo implementacije procedura i mere kontrola u okviru Vaše organizacije, kako biste bili sigurni da se efikasno sprovode.

  1. Sertifikacija

  Nakon što ste završili formalnu procenu, dobićete SCC sertifikat koji važi tri godine, pod uslovom godišnje nadzorne provere. Vaš konsultant će ostati u kontaktu sa Vama tokom tog perioda i redovno Vas posećivati, kako bi se uverio da sistem ostaje funkcionalan i da se konstantno poboljšava.

  4. Održavanje

  Upravljanje bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine je dugoročna obaveza. Što više ulažete u to, to će Vaša organizacija, zaposleni i klijenti imati više koristi, a zahvaljujući redovnom informisanju o najnovijim događajima u vezi sa upravljanjem bezbednosti, zdravlja na radu i zaštiti životne sredine, uvek ćete biti u toku po ovom pitanju.

  Takođe, možete da proširite svoja relevantna znanja uz pomoć naših kurseva. Sve ovo, kao i podrška od strane Vašeg konsutanta i poslovnih preispitivanja, pomoći će Vašoj organizaciji da konstantno napreduje, ostane konkurentna i u skladu sa zahtevima standarda.

  Integracijom SCC standarda postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od sistema menadžmenta bezbednosti, zdravljem i zaštitom životne sredine SCC integracijom sa ostalim menadžment sistemima koje organizacija održava. To omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Saznajte više o integrisanim sistemima upravljanja.

  Popularni kursevi i obuke za SCC

  Koristimo efikasne tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda SCC. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obukama za ISO 45001.