ISO 31000
  Menadžment rizikom - ISO 31000 standard

  Menadžment rizikom

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć najpoznatijeg svetskog sistema menadžmenta rizikom

  Od samog nastanka preduzetništva, svaka firma i organizacija koja posluje u privatnom ili javnom sektoru izložena je riziku da ne ispuni ciljeve koje je postavila pred sebe, što često ume da izazove izuzetno štetne ili čak tragične posledice po samu kompaniju ili organizaciju, odnosno sve ljude koji je čine i predstavljaju njen deo.

  Jednostavno, svaka aktivnost neke firme ili organizacije sa sobom nosi i postojanje određenog rizika, a kompanije se prema njima odnose tako što pokušavaju da ih identifikuju, analiziraju, izvrše njihovu evaluaciju i donesu odluku o postupanju sa njima.

  Standard ISO 31000 preporučuje upravo da organizacija razvija, primenjuje i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politici, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi.

  ISO 31000 donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, uvođenje i sertifikacija ovog standarda omogućavaju:

  • Aktivno poboljšanje operativne efikasnosti i upravljanja;
  • Primenu sistema upravljanja kontrolama na analizi rizika kako bi se minimizirali gubici;
  • Odgovor na efikasnost promena i zaštitu Vašeg poslovanja prilikom rasta;
  • Efikasniju raspodela i upotrebu resursa;
  • Poboljšano upravljanje incidentima i smanjenje gubitaka i troškova rizika;
  • Povećano poverenje zainteresovanih strana;
  • Bolje ispunjavanje važećih propisa;
  • Bolje korporativno poslovanje;
  • Odgovornost za upravljanje rizicima;
  • Postavljanje prioriteta u poslovanju.

  Bez obzira na to da li želite ili ste već počeli sa uvođenjem ISO 31000, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Menadžment rizikom ISO 31000 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 31000 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem upravljanja.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Otkrijte najbolji način da započnete sa implementacijom menadžmenta rizikom ISO 31000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da li se radi o velikim ili malim organizacijama.

  ISO 31000 će Vam pomoći da pratite pojavu rizika u Vašoj organizaciji i da njima konstantno i efikasno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan metod za unapređenje poslovanja i procesa koji će povećati kvalitet saradnje sa klijentima.

  Bez obzira na to da li ulažete u standard ISO 31000 da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev kupaca, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo metodologiju i tehničke eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.

  2. Uvođenje

  Prilikom uvođenja ISO 31000, naš tim konsultanata pomoći će Vam da se što bolje i lakše upoznate sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

  ISO 31000 je značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja, kao i za razmatranje i usvajanje načina upravljanja poslovnim procesima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 31000, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta rizikom. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

  Mobes Group je tu da vam pomogne da uklonite sve poteškoće prilikom implementacije standarda ISO 31000, sa jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.

  Saveti za implementaciju ISO 31000:

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  3. Uporedite svoje postojeće sisteme menadžmenta rizikom sa zahtevima standarda ISO 31000;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i vremenski rok realizacije aktivnosti;

  6. Prilagodite zahteve ISO 31000 Vašem poslovanju;

  7. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  8. Podelite svoje znanje o ISO 31000 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  9. Redovno preispitujte svoj ISO 31000 standard kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

  3. Sertifikacija

  Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 31000, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama posvećenost kvalitetu poslova koje obavljate. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj organizaciji.

  Koraci sertifikacije ISO 31000:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja rizikom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 31000. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 31000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 31000.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 31000, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Implementacija ISO 31000 standarda se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje ISO 31000 sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

  Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 31000 sistema su:

  • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

  • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

  • Analize podataka dobijenih primenom ISO 31000;

  • Sprovođenje internih provera;

  • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih  mera;

  • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

  • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 31000 od strane rukovodstva.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 31000

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 31000. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obuci za standard ISO 31000.