ISO 26000
  Uputstvo o društvenoj odgovornosti - ISO 26000

  Uputstvo o društvenoj odgovornosti

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć međunarodnog uputstva o društvenoj odgovornosti

  Društveno-odgovorno poslovanje se odnosi na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo. Tačnije, odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za učinak njenih aktivnosti na društvo i okolinu, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu sa interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.

  Organizacije koje podstiču društveno odgovorno poslovanje, svoje aktivnosti u tom delu poslovanja najčešće predstavljaju široj javnosti kao deo svog godišnjeg izveštaja ili kao samostalni izveštaj. Izveštavanje pomaže organizaciji da jasno postavi ciljeve, te meri učinak i uspešnost sprovedenih promena, a iz dobijenih rezultata se iščitavaju podaci o uticaju organizacije na okolinu, društvo i ekonomiju. Međunarodno ustanovljeni podaci i merila omogućavaju da informacije sadržane u izveštajima postanu dostupne i razumljive svim interesno uticajnim grupama.

  Iz tih razloga, kao uputstvo o društvenoj odgovornosti, usvojen je međunarodni standard ISO 26000, koji daje smernice u vezi sa društvenom odgovornošću i održivim razvojem.

  Svaka kompanija ili organizacija koja za sebe može da kaže da je društveno odgovorna, usled toga ostvaruje brojne pogodnosti i benefite, a neke od najosnovnijih prednosti koje donosi standard ISO 26000 su:

  • Ostvarivanje konkurentske prednosti;
  • Bolja reputacija;
  • Sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih, kupaca, klijenata ili korisnika;
  • Moral, posvećenost i produktivnost zaposlenih;
  • Bolji odnos sa kompanijama, vladama, medijima, dobavljačima, kolegama, korisnicima i zajednicom u okviru koje se obavlja delatnost.

  U slučaju da ste već počeli sa uvođenjem ISO 26000, možemo Vam pomoći da lakše i jednostavnije završite čitav proces i tako steknete više pogodnosti koje Vam nudi ovaj standard.

  Samo izaberite fazu u kojoj se nalazite i počnite već danas sa stvaranjem bolje budućnosti za Vaš posao.

  Faze
  1
  1. Upoznavanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Uputstvo o društvenoj odgovornosti ISO 26000 i zbog čega je pogodno za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete ISO 26000 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog standarda i pribavite sertifikat za Vaš sistem upravljanja.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja za Vaše poslovanje.

  Saznajte više

  1. Upoznavanje

  Otkrijte najbolji način da započnete sa sertifikacijom Uputstva o društvenoj odgovornosti ISO 26000 i saznajte zbog čega ovaj standard može da doprinese svakoj vrsti poslovanja, bez obzira na to da se radi o velikim ili malim organizacijama.

  ISO 26000 će Vam pomoći da neprestano nadgledate nivo druševene odgovornosti u Vašoj organizaciji i da njime konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za pozicioniranje organizacije kao drušveno odgovorne prema svojim zaposlenima, ali i prema okolini u kojoj posluju.

  Bez obzira na to da li ulažete u ISO 26000 da biste unapredili društveno-odgovorno poslovanje svoje organizacije ili kao odgovor na zahteve okruženja, implementacija ovog standarda zahteva dobru pripremu. Mi Vam nudimo alate, usluge, tehnike i eksperte, kako biste stekli samopouzdanje i započeli sa procesom implementacije.

  2. Uvođenje

  Prilikom uvođenja ISO 26000, naš tim konsultanata pomoći će Vam da se što bolje i lakše upoznate sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

  ISO 26000 je značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i razmotranje načina za efikasno upravljanje poslovnim procesima. Angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom implementacije ISO 26000, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi ovim sistemom. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

  Mobes Group je tu da Vam pomogne da uklonite sve poteškoće prilikom implementacije standarda ISO 26000, sa jednostavnim paketom alata i usluga koje nudi naša kompanija.

  Saveti za implementaciju ISO 26000:

  1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;

  2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;

  3. Uporedite svoje postojeće sisteme za društvenu odgovornost sa zahtevima standarda ISO 26000;

  4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju;

  5. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i vremenski sled implementacije;

  6. Prilagodite zahteve društvene odgovornosti ISO 26000 Vašem poslovanju;

  7. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;

  8. Podelite svoje znanje o ISO 26000 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore;

  9. Redovno preispitujte svoj ISO 26000 sistem kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

  3. Sertifikacija

  Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 26000, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama posvećenost kvalitetu poslova koje obavljate. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što bi moglo da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj organizaciji.

  Kako da sertifikujete ISO 26000?

  Kako bismo Vam pomogli da lakše sertifikujete ISO 26000, kroz sam proces sertifikacije će Vas voditi konsultant iz Mobes Group kompanije, koji ima relevantno iskustvo u Vašoj oblasti industrije.

  Koraci sertifikacije ISO 26000:

  1. Analiza neusaglašenosti

  Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost, koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju društvene odgovornosti i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 26000. To je isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

  2. Formalna procena

  Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 26000 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 26000.

  3. Sertifikacija

  Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 26000 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

  4. Održavanje

  Implementacija standard ISO 26000 se ne radi samo zbog sertifikacije, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje Sistema ISO 26000 se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i tako dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

  Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja sistema ISO 26000 su:

  • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;

  • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;

  • Analize podataka dobijenih primenom ISO 26000;

  • Sprovođenje internih provera;

  • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih i preventivnih mera;

  • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;

  • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 26000 od strane rukovodstva.

  Popularni kursevi i obuke za ISO 26000

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve standarda ISO 26000. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.
  Saznajte više o obuci za standard ISO 26000.