Vesti
  IFS

  Nova verzija IFS Food standarda verzija 8

  U aprilu 2023. godine objavljena je nova verzija IFS food standard verzija 8. Nova verzija predstavlja značajan korak napred u pogledu bezbednosti hrane, pružajući kompanijama alate i smernice za održavanje visokih standarda kvaliteta i sigurnosti.

  Auditi prema verziji 8 obavezni su od 01. januara 2024. godine.

   

  Koji su razlozi objavljivanja nove verzije?

  • Prilagođavanje standarda novom Codex Alimentariusu
  • Prilagođavanje standarda predstojećem ISO 22003-2
  • Preispitivanje sistema bodovanja, naročito B ocene
  • Povratne informacije od zainteresovanih strana
  • Promene na tržištu

   

  Glavne karakteristike IFS Food verzije 8:

  Fokus na kulturu bezbednosti hrane:

  Nova verzija stavlja veći naglasak na kulturu sigurnosti hrane unutar organizacija. Ovaj koncept obuhvata obuku zaposlenih, svest o rizicima i aktivno angažovanje rukovodstva u održavanju visokih standarda bezbednosti hrane.

  Usklađenost sa GFSI:

  Nova verzija je usklađena sa najnovijim Global Food Safety Initiative (GFSI) zahtevima, što omogućava kompanijama da zadovolje globalne standarde bezbednosti hrane i olakša pristup međunarodnim tržištima.

  Poboljšani zahtevi za sisteme i procese:

  Uvedeni su detaljniji zahtevi za procese i sisteme upravljanja sigurnošću hrane, uključujući strože kontrole nad sledljivošću proizvoda i upravljanjem incidentima.

  Digitalizacija i tehnološka rešenja:

  Nova verzija podstiče korišćenje digitalnih tehnologija za upravljanje podacima, nadzorom i analizom rizika, što može poboljšati efikasnost i preciznost procesa bezbednosti hrane.

   

  Benefiti za organizacije:

  • Korišćenje unapređenih tehnoloških rešenja može smanjiti manuelni rad i omogućiti efikasnije upravljanje resursima.
  • Detaljniji zahtevi za sledljivost i upravljanje incidentima omogućavaju bolju kontrolu nad procesima i brže reagovanje u slučaju problema.
  • Usklađenost sa GFSI standardima olakšava pristup međunarodnim tržištima i povećava konkurentnost organizacije.

   

  Implementacija IFS Food verzije 8 zahteva nekoliko ključnih koraka:

  • Analiza postojećih sistema upravljanja bezbednošću hrane kako bi se identifikovale potrebne promene.
  • Obuka zaposlenih, kako bi se osoblje upoznalo sa novim zahtevima i procedurama.
  • Ažuriranje dokumentacije
  • Implementacija IFS softvera
  • Interni auditi da bi se osigurala usklađenost pre zvanične sertifikacije

   

  U implementaciji IFS Food verzije 8 može Vam pomoći Mobes Group d.o.o., čiji konsultanti su obučeni za reviziju dokumentacije i prenošenje znanja u vezi sa zahtevima nove verzije.  Cilj je pravilnim planiranjem i efikasnom alokacijom resursa uspešno sprovesti postupak i osigurati visok nivo bezbednosti hrane u Vašoj kompaniji.

  Podeli

  Ostavi komentar

  Vaša email adresa neće biti vidljiva

  Ovo polje je obavezno

  Ovo polje je obavezno