...

  Oblasti
  Automobilska industrija

  Uspešnom standardizacijom do ispunjenja zahteva za kvalitetom i bezbednošću

  Globalna metalska, mašinska i automobilska industrija zahtevaju kvalitet proizvoda na svetskom nivou, kao i produktivnost, konkurentnost i postojan napredak. Danas ove industrije imaju značajno učešće u BDP-u zemlje i većina kompanija u okviru ovih industrija je izvozno orijentisana ili teži da to postane. Tim naših konsultanata uspešno pomaže kompanijama da unaprede organizaciju poslovanja, interne procese i proizvode i uspešno ih plasiraju na internacionalna tržišta.

  Najčešće zastupljeni standardi u ovim oblastima su:

  ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

  Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći kompanijama u ovoj oblasti da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.

  ISO 3834:2005 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

  ISO 3834 definiše standardne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala, kako u radionici, tako i na terenu. Implementacijom ISO 3834 kompanije obezbeđuju sebi definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Saznajte više o standardu ISO 3834 ovde.

  CE znak Direktive za novi pristup

  CE oznaka na proizvodu je proizvođačeva deklaracija kojom potvrđuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima svih Direktiva koje se na njega primenjuju i koji moraju biti zadovoljeni pre plasmana proizvoda u EU zemljama. Pročitajte više o CE znaku ovde.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.