Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA i važe Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja.
Oblasti
gradjevina

Ostvarite tehničku i komercijalnu prednost sa građevinskim projektima, ispunjavajući pritom pravne i ekološke zahteve

Građevinska industrija predstavlja jednu od najekspanzivnijih privrednih grana koju karakteriše visok stepen konkurentnosti, ali i rizika na tržištu. Naša kompanija razume potrebe i izazove građevinskih kompanija koje žele da poboljšaju zaradu, smanje troškove i povećaju vidljivost na domaćem i stranom tržištu. Stručni tim konsultanata pomaže velikom broju građevinskih kompanija da kontrolišu rizike uz pomoć rešenja za poboljšanje efikasnosti, poboljšanje saradnje i uspešno upravljanje lancima nabavke i pronalaženje inovativnih rešenja. Najčešće zastupljeni standardi u ovim oblastima su:

ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći građevisnkim kompanijama da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.

ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001:2015 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane kompanija budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama. Implementacijom ISO 14001:2015 standarda, proizvodne kompanije obezbeđuju ekološko odgovorno poslovanje usaglašeno sa relevantnim zakonima iz ove oblasti. Pročitajte više o ISO 14001 ovde.

ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018 je niz zahteva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Implementacijom ISO 45001:2018 kompanija obezbeđuje maksimalne povratne informacije od svojih zaposlenih i klijenata i obezbeđuje efikasno upravljanje rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti, ali i na zdravlje zaposlenih. Pročitajte više o standardu ISO 45001:2018 ovde.

ISO 50001:2018 Sistem menadžmenta energijom

Internacionalni standard ISO 50001 opisuje i definiše prakse upravljanje energijom. Implementacijom ovog standarda građevinske kompanije bolje ispunjavaju ekološke norme i norme vezane za emisiju ugljeničnih gasova i na taj način poboljšavaju energetske i celokupne performanse kompanije. Pročitajte više o standardu ISO 50001 ovde.