Oblasti
  Bankarske usluge

  Podignite nivo usluga i ispunite zakonodavne zahteve u oblastima finansija i osiguranja

  Dinamično i promenljivo ekonomsko i zakonodavno okruženje postavlja visoke zahteve za usluge i postojeće sisteme u oblasti finansija i osiguranja. Naš stručni tim konsultanata pomaže kompanijama da podignu nivo usluga, poboljšaju proces upravljanja rizicima i time ispune zakonodavne zahteve. Standardizacijom u ovim oblastima se smanjuju rizici, povećava se efikasnost poslovanja i kreira se zajednički jezik o sektoru globalnog bankarstva, osiguranja i finansijskih usluga.

  Najčešće zastupljeni standardi u ovim oblastima su:

  ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

  Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći finansijskim I osiguravajućim kompanijama da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.

  ISO 31000:2009 Menadžment rizikom

  Industrija finansijskih usluga je izložena mnoštvu rizika, kao što su operativni, regulatorni, tržišni, dobavljački i rizici od osiguranja i klijenta. ISO 31000 obezbeđuje sveobuhvatne principe i smernice, pomaže organizaciji da bolje i lakše analizira i proceni rizik u poslovanju. Saznajte više o ISO 31000 ovde.

  ISO 22301:2012 Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

  Finansijske i osiguravajuće kompanije su industrije koje su najviše pogođene prekidom finansijskih usluga, te su ovakvim preduzećima potrebni planovi koji će osigurati nastavak poslovanja u slučaju nepredviđenih prekida. Iako se ne može predvideti svaka situacija, uspostavljanjem ISO 22301 kompanija pokazuje čvrst i stabilan stav prema poslovanju koje je u skladu sa zahtevima održivog sistema upravljanja. Pročitajte više o ISO 22301 ovde.

  ISO/IEC 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

  Finansijske kompanije postaju sve veća meta kriminalnih grupa koje pokušavaju da probiju softversku zaštitu računara i ukradu korisničke podatke. ISO/IEC 27001:2013 obezbeđuje pristup baziran na proceni rizika koji će pomoći finansijskim institucijama da isplaniraju i sprovedu sistem o bezbednosti informacija koji će dostaviti odgovarajući i pristupačni nivo organizacione bezbednosti. Pročitajte više o ISO/IEC 27001:2013 ovde.

  ISO 26000:2010 Uputstvo o društvenoj odgovornosti

  Organizacije postaju sve više svesne potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i prednostima koje iz toga proizilaze. Implementacijom ISO 26000 standarda finansijske i osiguravajuće kompanije počinju da vode računa o društvu i životnoj sredini u okviru koje deluju sa ciljem da obezbedi zdrav ekosistem, socijalnu jednakost i dobro upravljanje organizacijom. Pročitajte više o ISO 26000 ovde.

  ISO/IEC 20000-1:2018 Menadžment uslugama

  ISO/IEC 20000-1:2018 predstavlja industrijsku jednoglasnost u kvalitetu standarda za procese upravljanja IT usluga. Kako bi kompanija obezbedila stabilan sistem neophodno je da obezbedi stabilne osnove, a kroz implementaciju ISO/IEC 20000-1:2018 stvaraju se kvalitetni infrastrukturni servisi i kreira IT sistem koji će obezbeđivati potreban nivo usluga koji se od njega zahteva. Pročitajte više o ISO/IEC 20000-1:2018 ovde.