...

  Oblasti
  Papir

  Kompanije i tržište teže ka proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima

  Sve veći zahtevi tržišta i regulatornih tela otežavaju poslovanje u oblasti proizvodnje i prerade papira i pulpe. Troškovi sirovina i energije se povećavaju, kao i sve veći zahtevi za kvalitetom materijala, repromaterijala i gotovih proizvoda u papirnoj industriji, štamparijama i izdavačkim kućama. Konkurencija je jaka i povećava se na globalnom nivou, a naš tim konsultanata pomaže kompanijama da ispune prethodno navedene zahteve i pozicioniraju se na vodećim tržišnim pozicijama.

  Najčešće zastupljeni standardi u ovim oblastima su:

  ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

  Bez obzira na obim i veličinu poslovanja, ISO 9001 predstavlja standard koji prepoznaje ceo svet. Implementacija ISO 9001 može da pomoći kompanijama u ovoj oblasti da uštede novac, povećaju zaradu, prošire poslovanje i da povećaju zadovoljstvo klijenata. Saznajte više o standardu ISO 9001 ovde.

  ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom

  ISO 14001:2015 osigurava da svi negativni uticaji na životnu sredinu od strane kompanija budu identifikovani, nadgledani i usklađeni sa zakonskim regulativama. Implementacijom ISO 14001:2015 standarda, kompanije obezbeđuju ekološko odgovorno korišćenje resursa koje je usaglašeno sa relevantnim zakonima iz ove oblasti. Pročitajte više o ISO 14001 ovde.

  ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

  ISO 45001:2018 je niz zahteva za sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti na radnom mestu. Implementacijom ISO 45001:2018 kompanija obezbeđuje maksimalne povratne informacije od svojih zaposlenih i klijenata i obezbeđuje efikasno upravljanje rizicima koji imaju uticaj na bezbednosti, ali i na zdravlje zaposlenih. Pročitajte više o standardu ISO 45001:2018 ovde.

  FSC CoC Sistem nadzornog lanca

  U svetu je sve veći problem odgovornog upravljanja šumama i FSC CoC standard ima za cilj da obezbedi najviši nivo osiguranja kvaliteta u papirnoj industriji, štamparijama i izdavačkim kućama. Dobijanjem nalepnice FSC za proizvod, kompanije koje posluju u ovim oblastima lakše prilazi tržištu, jer pokazuje da gaje podjednaku brigu za šumska bogatstva kao i njihovi klijenti. Saznajte više o standardu FSC CoC ovde.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.