FSC CoC
  FSC CoC - Kako dobiti FSC sertifikat - ISO standard

  FSC CoC

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć FSC CoC-a

  Forest Stewerdship Council (FSC) je nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno gazdovanje svetskim šumama. Osnovana 1993. godine kao odgovor na sveprisutnu globalnu deforestaciju, FSC je organizacija sa upravljačkom strukturom koja je bazirana na transparentnosti i jednakosti interesnih grupa. Njena jedinstvena forma omogućava zainteresovanim stranama sa svih meridijana da kroz konsenzus definišu esencijalne socijalne i ekološke kriterijume za gazdovanje šumama.

  Sve kompanije koje na svojim proizvodima imaju FSC etiketu, na taj način svojim kupcima šalju poruku da kupovinom tog proizvoda istovremeno podstiču odgovorno upravljanje šumama. Drugim rečima, FSC predstavlja najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira, a u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije.

  FSC CoC je primenjiv i koristan u sledećim sistemima i oblastima:

  • Drvoprerađivačkim industrijama;
  • Drvnim industrijama i trgovinama;
  • Papirnoj industriji i trgovinama;
  • Izdavačkim kućama i štamparijama;
  • Pilanama.

  Sa FSC CoC etiketom, svaka kompanija pokazuje da, zajedno sa svojim kupcima, brine o šumskim bogatstvima i ekološkoj ravnoteži u svetu, čime doprinosi stvaranju svog boljeg imidža u javnosti i samim tim stvara veću mogućnost za nove poslovne uspehe i lakše plasiranje svoje robe na tržištu.

  Faze
  1
  1. Prednosti

  Saznajte šta su prednosti FSC CoC-a i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Uvođenje

  Otkrijte najbolji način da uvedete FSC CoC i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne u tome.

  Saznajte više
  3
  3. Sertifikacija

  Napravite nezavisnu procenu uvedenog sistema i pribavite sertifikat za Vaš sistem upravljanja.

  Saznajte više
  4
  4. Održavanje

  Proverite da li Vaš sistem konstantno raste i razvija se kako bi isporučio najbolja rešenja.

  Saznajte više

  1. Prednosti

  FSC CoC donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, sertifikacija ovog standarda Vam pomaže kod:

  • Brige o očuvanju šuma;

  • Razvijanja ekoloških svesti;

  • Poboljšane tržišne mogućnosti na međunarodnom tržištu;

  • Pristupa međunarodnoj bazi sertifikovanih kompanija prema FSC-u.

  2. Uvođenje

  Bez obzira na to da li ulažete u FSC CoC da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev kupaca, uvođenje ovog standarda zahteva dobru pripremu.

  Prilikom uvođenja FSC CoC-a, naš tim konsultanata pomoći će Vam da se što bolje i lakše upoznate sa zahtevima standarda, sa ciljem njegove uspešnije primene.

  3. Sertifikacija

  FSC Chain of Custody (CoC) sertifikacija garantuje sledljivost FSC sertifikovanog materijala kroz kompletan proizvodni proces – od šume do krajnjeg korisnika. Za proizvode sa FSC tvrdnjama i oznakama usaglašenosti svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja moraju posedovati validan FSC CoC sertifikat.

  FSC Chain of Custody sertifikacija unapređuje pristup tržištima gde socijalna i ekološka svest ima veliku ulogu i uticaj na potrošačke odluke i navike.

  Nakon uspešne sertifikacije, FSC CoC sertifikat se izdaje sa rokom važenja od pet godina, s tim da se u tom periodu jednom godišnje sprovodi nadzorna kontrola.

  4. Održavanje

  Uvođenje FSC CoC se ne radi samo zato da biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje FSC CoC se sprovodi redovnim posetama od strane našeg konsultanta, a Mobes Group za Vas radi i kompletnu pripremu i ažuriranje dokumentacije sa ciljem da budete potpuno pripremljeni za posete proverivača sertifikacionog tela.

  Integracijom postižete bolje rezultate

  Iskoristite maksimum od FSC CoC integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

  Popularni kursevi i obuke za FSC CoC

  Koristimo ubrzane tehnike učenja kako bismo bili sigurni da ste u potpunosti razumeli sve zahteve FSC CoC. Ovaj vid obuke se sastoji od predavanja i radionica interaktivnih delova, koji Vam omogućuju da date svoje mišljenje i iznesete svoje stavove, primere iz prakse i slično.

  Saznajte više o obuci za FSC CoC.