ISO 9001:2015
  ISO 9001 standard - Sistem menadžmenta kvalitetom

  Usaglasite Vaše poslovanje sa najnovijom verzijom sistema menadžmenta kvalitetom

  Poslednji zvaničan dan da izvršite tranziciju sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 na verziju standarda ISO 9001:2015 je bio 14. septembar 2018. godine. Međutim, čak i ukoliko još uvek niste ni počeli sa tim, i dalje nije kasno da unapredite Vaš sistem menadžmenta kvalitetom i iskoristite sve pogodnosti koje nudi najnovija verzija ovog standarda. Što pre nam se javite, pre ćemo biti u mogućnosti da Vam pomognemo, a najbolji način da nas kontaktirate jeste tako što ćete nam poslati Vaš zahtev za ponudu.

  Faze
  1
  1. Koristi

  Saznajte šta zapravo predstavlja Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Struktura

  Otkrijte strukturu standarda ISO 9001:2015 i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne da je primenite u Vašem poslovanju.

  Saznajte više

  1. Koristi

  Unesite kvalitet i konstantno napredovanje u srce Vašeg poslovanja!

  Revizija ovog standarda omogućiće da menadžment kvalitetom bude u potpunosti integrisan i usklađen sa poslovnom strategijom Vaše organizacije.

  Liderstvo

  Veća uključenost u sistem menadžmenta od strane rukovodilaca omogućiće da čitava organizacija bude motivisana za ispunjenje svojih ciljeva i planova.

  Uvođenje menadžmenta rizikom i mogućnostima

  Pojačana upotreba sistema menadžmenta kao alata za upravljanje će pomoći da se prepoznaju poslovne prilike koje mogu da doprinesu krajnjem napretku Vaše kompanije.

  Integrisani pristup

  Sa novom strukturom, primenjivom na sve nove ISO standarde sistema menadžmenta, biće mnogo lakše da se uvedu višestruki, integrisani sistemi menadžmenta.

  2. Struktura

  Novi standard se zasniva na aneksu SL – novoj strukturi visokog nivoa (HLS), koja donosi zajednički okvir za sve standarde sistema menadžmenta. Ovo pomaže da se zadrži konzistentnost, ujednače različiti standardi sistema menadžmenta, ponudi povezivanje podklauzula naspram strukture najvišeg nivoa i primeni zajednički jezik kroz sve standarde.

  Ključne promene u predloženom standardu su:

  • naglasak na liderstvu
  • fokus na menadžmentu rizika
  • naglasak na merljivosti ciljeva i promenama
  • komunikacija i svesnost
  • manji zahtevi propisa

  Sa novim standardom, organizacije će lakše inkorporirati svoj sistem menadžmenta kvalitetom u jezgro poslovnog procesa i steći veću poslovnu dobit.