Lean koncept
  Lean koncept

  Lean koncept

  Neprestano unapređujte Vaše poslovanje uz pomoć Lean koncepta

  Današnji nepredvidivi, nestabilni i visokokonkurentni uslovi poslovanja uneli su značajne novine na svetsku tržišnu scenu, namećući prvenstveno svim učesnicima novu poslovnu filozofiju u kojoj je isključivo kupac u fokusu. S tim u vezi, Lean proizvodnja, kao brza, inovativna, jeftina, fleksibilna i kompjuterski integrisana proizvodnja, predstavlja svojevrsni „recept za uspeh“.

  Naime, identifikovanjem i eliminisanjem nepotrebnih i rasipničkih aktivnosti u poslovnom procesu, te usmeravanjem pažnje isključivo na ono što stvara vrednost sa stanovišta kupca, Lean sistem proizvodnje omogućuje da se postigne maksimalan kvalitet proizvodnih procesa, radi uspostavljanja i održavanja balansa između kvalitetnog i pravovremenog zadovoljavanja potreba kupaca i sopstvene profitabilnosti, u savremenim uslovima poslovanja.

  U toku proteklih dvadesetak godina mnoge kompanije su shvatile da zahtevi globalnog tržišta, uključujući i sve zahtevnije i senzibilnije kupce, postavljaju nove standarde za fleksibilnost proizvodnje. Dodajmo tome i činjenicu da se danas, u vrlo teškom vremenu recesije i finansijske krize, preduzeća svih veličina i oblika, od industrijskih giganata, preko srednjih i malih, pa sve do mikropreduzeća, suočavaju sa brojnim izazovima vlastitog opstanka.

  Postepeno izumiranje masovne proizvodnje, koja je bila svojstvena velikom broju kompanija, otvara prostor za uvođenje jednog novog sistema u čijem fokusu se nalazi isključivo kupac. Drugačije rečeno, nameće se potreba preusmeravanja sa strategije ekonomije obima na strategiju širine aktivnosti preduzeća. Sistem koji se vrti oko kupca stvoren je sa idejom da se kroz optimizaciju procesa omogući jeftin proizvod, na vreme i sa najboljim mogućim kvalitetom. Takav sistem jeste upravo Lean proizvodnja.

  Uvođenjem Lean sistema proizvodnje uspostavlja se kontinuirani proces neprestanog sistematskog identifikovanja i otklanjanja suvišnih pojava u poslovanju preduzeća, tj. eliminisanje svega što ne predstavlja vrednost iz perspektive kupca. Time se, u uslovima krize, značajno redukuju troškovi i omogućuje postizanje malih, ali dugoročnih finansijskih koristi, što predstavlja ključ za dostizanje dugoročne i održive konkurentske prednosti.

  Faze
  1
  1. Rasipanje

  Saznajte šta zapravo predstavlja Lean koncept i zbog čega je pogodan za Vaše poslovanje.

  Saznajte više
  2
  2. Prednosti

  Otkrijte sve prednosti Lean koncepta i na koji način naša kompanija može da Vam pomogne da ih steknete.

  Saznajte više
  3
  3. Karakteristike

  Upoznajte se sa karakteristikama Lean koncepta.

  Saznajte više

  1. Rasipanje

  Prema Lean teoriji, postoji sedam vrsta bespotrebnog rasipanja resursa, energije i vremena.

  1. Prekomerna proizvodnja

  • Stvaranje proizvoda koji se ne mogu plasirati na tržištu

  • Izvođenje operacija koje nisu neophodne

  • Stvaranje dokumentacije koju niko ne zahteva ili koja se neće kasnije koristiti

  • Loše procene prodaje, tj. zahteva tržišta

  • Slanje uputa prema previše ljudi (ili obrnuto)

  • Proizvodnja „za svaki slučaj“

  2. Transport

  • Nepotrebno kretanje materijala između operacija ili između skladišnih površina

  • Loša komunikacija, odnosno protok informacija

  • Neuspešna komunikacija, gubitak podataka, nekompatibilnost, nepouzdanost informacija

  3. Čekanje/zastoji

  • Vreme čekanja materijala između operacija, čekanje radnika da mašine budu dostupne ili čekanje materijala (loše planiranje proizvodnje)

  • Čekanje na podatke, rezultat testova, informacije, odluke, potpise, odobrenja i sl.

  • Čekanje na isporuku (npr. kasne sirovine i sl)

  4. Prekomerna obrada

  • Predimenzionirani uređaji, loša ili nedostupna tehnološka oprema, pripremno-završno vreme, čišćenje između obrade

  • Previše procesa obrade

  • Predetaljna obrada

  • Loš dizajn, tj. konstrukcija proizvoda koji zahteva previše koraka obrade (previše kompleksan proizvod)

  5. Zalihe

  • Velike zalihe povezane sa prekomernom proizvodnjom („zamrznuti kapital“ u skladištima)

  6. Nepotrebni pokreti

  • Loš raspored mašina, nepotrebno pomeranje radnika

  • Ljudi koji moraju da napuste svoje pozicije da bi došli do potrebne informacije

  • Ručni rad kako bi se kompenzovao neki nedostatak proizvodnje

  7. Škart

  • Prekid toka zbog greške, nepotrebna vremena, troškovi i prostor za analizu i otklanjanje

  • Netačne i nepotpune informacije

  2. Prednosti

  Lean menadžment predstavlja veliki iskorak unapred. Ako bi posmatrali koncept projekt menadžmenta, onda bi prelazak sa menadžmenta na lean menadžment, bio podjednako veliki korak kao prelazak sa upravljanja projektima na upravljanje portfolijom. Najveća prednost LEAN metode je veza između smanjenja troškova i unapređenje produktivnosti i kvaliteta. U LEAN-u, sva energija i kreativnost organanizovane su tako da streme što boljoj optimizaciji i dodavanju vrednosti na strani korisnika. Ovo uključuje i druge stvari kao što su cena, vreme isporuke, troškovi održavanja, ekološke takse i drugo. Takođe, dešava se da se poboljšaju i unutrašnji faktori kao što su bezbednost, higijena i ekonomičnost.

  3. Karakteristike

  Glavne karakteristike Lean koncepta su:

  • Hijerarhija

  • Veća odgovornost i sposobnosti na nižim stepenima organizacije

  • Eliminisanje ili smanjenje gubitaka

  • Unapređenje komunikacije između korisnika i isporučioca

  • Fokusiranje na ono što je bitno

  • Uvećanje ljubaznosti prema kupcu